14 februari, 2022

Tema: göra karriär som klinisk forskare

Genom lönepåslag, rätt till forskningstid och Sverigeunika titlar vill Sahlgrenska Universitetssjukhuset göra forskning till en självklar karriärväg för sina medarbetare. Men hur gör man för att börja forska? Och vad tycker de som gör det?

Visionen är glasklar för professorerna Caterina Finizia och Ann-Marie Wennberg i sjukhusledningen. Forskning ska vara en naturlig karriärväg för de flesta professioner på sjukhuset. Den som vill ska få tid att forska – och högre lön. Sahlgrenskaliv har tagit ett stort grepp på klinisk forskning i ett antal artiklar. För hur gör man för att komma igång? Går det att kombinera med ett kliniskt arbete? Vad är syftet med att fler ska forska – och vilka är det som gör det i dag?

Sjukhusledningens strategi: så ska det bli lättare att forska

– Vi vill verkligen uppmuntra alla professioner att forska. Lönepåslaget om 4 000 kronor för disputation gäller för alla. I år höjs det till 4 500, säger FoUUI-direktör Caterina Finizia.

Så är det att forska och arbeta kliniskt

Disputerade ST-läkaren Josefina Robertsson har en ALF-tjänst på halvtid. Specialistsjuksköterskan Malin Örn har provat på forskning i tre månader. Överläkaren Jimmy Celind satsar på att bli docent. Här berättar tre kliniska forskare om tre olika sätt att forska.

Sugen på att börja forska? Så här gör du!

Vill du gå på djupet inom ditt kliniska område och vara med och utveckla vården? Det finns flera vägar att ta för den som vill gå forskningsbanan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Akademiska tjänster – ett win-win-koncept

Antalet akademiska tjänster på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar. ”Genvägen” till docentur, överprofessioner och löneökningar är några av sjukhusets sätt att få fler att välja en akademisk bana – som i slutändan gynnar både medarbetaren, kollegorna och patienterna.

Att bli över-BMA var ett av Helenas mål

En av de första personerna som fick lägga ”över” till sin titel utan att vara läkare var Helena Barreto Henriksson. 2017 blev hon utnämnd till överbiomedicinsk analytiker.

Kvinnosjukvårdens medarbetare får delar av forskarutbildningen betald

Sedan årsskiftet finansierar kvinnosjukvården en del av forskarutbildningen för medarbetare som ska doktorera. ”Som största förlossningsklinik i Sverige och Nordeuropa har vi ett ansvar för att visa vägen” säger överläkare och professor Bo Jacobsson.

SU får högt betyg av blivande specialistläkare

Var fjärde läkare på sjukhuset är en ST-läkare under utbildning. Pandemin innebar utmaningar för utbildningen – men den årliga ST-enkäten visar att 9 av 10 ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset anser sig ha goda möjligheter att nå sina mål. Dessutom säger sju av tio som inte börjat forska än att de vill göra det i framtiden.

Möt sju av sjukhusets kliniska forskare

Hur hittar man sin nisch? Och hur går det till när man applicerar sina egna resultat på vården? Möt sju kliniska forskare som alla drivs av att lösa patienternas gåtor – inom forskningsfält som spänner från nyföddas ögon till bröstcancer och thoraxkirurgi.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 14 februari 2022 08:00
Uppdaterad: 11 februari 2022 12:42
Kategori: KARRIÄR: FORSKARE

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.