Här är de nominerade till Sahlgrenska Universitetssjukhusets stora kvalitetspris

Varje år delar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ut det stora Kvalitetspriset till personer som genomfört ett extra bra kvalitetsarbete. Bland de nominerade för 2021 och 2020 finns kvalitetsarbeten från förlossningsvården, barnmedicin, hud- och könssjukvården, infektion och ortopedi.

Dubbelt så många skoliosoperationer

Förändringsarbete i komplexa miljöer är ofta jobbigt och utmanande. Men det går! Det säger Per Wessberg, överläkare inom ortopedi, som kan se tillbaka på ett framgångsrikt utvecklingsarbete där antalet avancerade skoliosoperationer gått från en per dag till två.

Den virtuella lungkliniken

Barn med lungsjukdomen cystisk fibros och deras vårdnadshavare tillbringar mycket tid på sjukhus. De reser långt och missar både skola och jobb. För att göra vården mer jämlik och lättillgänglig har CF-mottagningen skapat ett helt nytt digitalt arbetssätt, som visat sig kunna ersätta en stor del av sjukhusbesöken.

Färre fallolyckor på infektionskliniken

Bättre och tidigare fallriskbedömning, fler hjälpmedel och gedigen utbildning - det är några av faktorerna som hjälpt Infektionskliniken att minska antalet fall och fallolyckor. Arbetssättet har varit extra lyckosamt under pandemin, när även de yngre patienterna haft förhöjd risk för att falla och slå sig.

Vanligt med plack i kranskärl hos till synes hjärtfriska

Fyra av tio personer i övre medelåldern, utan känd hjärt-kärlsjukdom, har synligt plack i hjärtats kranskärl. Det visar en studie som forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu är med och presenterar.

Målbilden: digitalt först, och fysiskt när det behövs

Det är lätt att bara fokusera på framtiden när man pratar om digitalisering och FVM. Men mycket pågår redan. E-tjänster och digitala arbetssätt är redan nu en del av sjukhusets vardag.

Ny vårdinformationsmiljö - på sjukhuset och i regionen

Patienten ska kunna gå mellan vårdcentral, sjukhusvård och kommunal omsorg utan att behöva upprepa information. Vårdpersonal ska direkt kunna ta del av journalinformation som dokumenterats av andra i vårdkedjan. Det är visionen när regionen ska sjösätta Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM.

Sjukhuset kraftsamlar för Digitaliseringslyftet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar hårt med att digitalisera vården. Rätt expertis och samarbete skapar nya vägar för att möta patienternas förväntningar och verksamheternas behov.

Workshifting och slimmade rutiner gav 20 extra operationsdagar per år

Resurskrävande teknik och växande köer gjorde att verksamhetsområdet Hud- och könssjukdomar behövde förändra vården kring hudcancer som kräver så kallad Mohs kirurgi.

Gravida kollar sina värden hemma

Gravida kvinnor med diabetes behöver göra många kontroller hos Specialistmödravården. Sedan ett år tillbaka utrustar mottagningen en del kvinnor med egen blodtrycksmanschett, urinstickor och hem-CTG. Konceptet kallas egenmonitorering och känns för många både tryggare och smidigare än sjukhusbesök.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.