40 år sedan första IVF-bebisen föddes på Sahlgrenska

Numera är nästan vart tjugonde barn ett resultat av en lyckad IVF-behandling. I dag, den 26 september, är det 40 år sedan det första barnet i Norden föddes efter IVF. Både behandlingen och födseln ägde rum på Sahlgrenska sjukhuset.

Skonsam och effektiv leverkirurgi med ny teknik

En helt ny teknik för att förbättra och underlätta operationer av tumörer i levern. Det är resultatet av ett samarbete mellan Chalmersforskare och kirurger på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Via augmented reality, eller förstärkt verklighet, guidas kirurgerna i realtid under operationen.

Kortare väntetider på alla vårdnivåer när var fjärde besökare kan hänvisas till närakuten

Allt fler patienter söker vård på Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar men alla är inte i behov av sjukhusvård. För fem år sedan öppnade Göteborgs första närakut och genom placeringen på Östra sjukhuset kan patienter på akutmottagningarna för både barn och vuxna hänvisas direkt till närakuten. I dag hänvisas i snitt var fjärde patient.

Prestigefylld SK-kurs på sjukhuset i veckan

”Det vanliga och det allvarliga” – det är temat för den SK-kurs i endokrinologi och diabetologi som just nu ges av Göteborgs universitet i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 35 ST-läkare från hela landet deltar, men över 100 sökte.

Biobanker – en grundförutsättning för klinisk forskning

Under tre dagar träffades experter inom biobanksområdet från drygt 20 länder på Nordic Biobank Conference i Göteborg. Årets värd var Biobank Sverige, med lokal projektledning från Biobank Väst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Temat var ”Current trends and challenges in the Nordic countries”.

"I början uppfattades jag nog som ett vandrande FASS"

Efter fem år på apotekarprogrammet hamnade Sara Karlsson på AnOpIVA Mölndal. Här jobbar hon med fokus på läkemedel för att avlasta vårdpersonalen. Frågorna och utmaningarna är ofta helt andra än de hon skulle ha mött på ett vanligt apotek.

Hallå där, Stefan Candefjord!

Docent och programansvarig för Medicinteknik på Chalmers tekniska högskola. Den 12 oktober är det dags för höstens exjobbsmässa inom hälsa och teknik. Nytt för i år är att också kandidatarbeten för studenter som läser medicinteknik ingår. Vad hoppas du ska bli resultatet av årets mässa?

Nationellt samarbete skapar bättre förutsättningar för införandet av precisionsmedicin inom sjukvården

I Sverige har akademi och sjukvård gått samman och byggt en nationell struktur för att kunna införa precisionsmedicin på ett framgångsrikt sätt. Det skriver 42 författare från Clinical Genomics vid SciLifeLab och Genomic Medicine Sweden, GMS, i Nature Medicine.

"Det bästa är att få en inblick i hur mycket forskningen betyder för den enskilda patienten"

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset är forskning en viktig del av verksamheten och under Röntgenveckan 2022 på Svenska Mässan berättade Niklas Lundqvist om vilka utmaningar och möjligheter han har, som forskningssjuksköterska på en radiologisk enhet på ett universitetssjukhus.

Nytt avsnitt av Sahlgrenskapodden - om europeiskt epilepsisamarbete

Det europeiska referensnätverket för svårbehandlad epilepsi - EpiCARE - kan läkare i hela Europa konsultera varandra vid extra komplicerade fall. I nya avsnittet av Sahlgrenskapodden berättar överläkarna Tove Hallböök och Johan Bjellvi vad nätverket betyder för Sahlgrenska Universitetssjukhusets patienter.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.