Sjukhuset kraftsamlar för Digitaliseringslyftet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar hårt med att digitalisera vården. Rätt expertis och samarbete skapar nya vägar för att möta patienternas förväntningar och verksamheternas behov.

Målbilden: digitalt först, och fysiskt när det behövs

Det är lätt att bara fokusera på framtiden när man pratar om digitalisering och FVM. Men mycket pågår redan. E-tjänster och digitala arbetssätt är redan nu en del av sjukhusets vardag.

Ny vårdinformationsmiljö – på sjukhuset och i regionen

Patienten ska kunna gå mellan vårdcentral, sjukhusvård och kommunal omsorg utan att behöva upprepa information. Vårdpersonal ska direkt kunna ta del av journalinformation som dokumenterats av andra i vårdkedjan. Det är visionen när regionen ska sjösätta Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM.

Hallå där, Ann-Marie Wennberg

Professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som fredag 24 september leder en stor konferens om kompetensförsörjning inom vården. Arrangör är Nationella vårdkompetensrådet, där Ann-Marie Wennberg är ordförande. Varför är kompetensförsörjning i vården en så viktig fråga?

Infektion och Barnmedicin årets vinnare av Kvalitetspriset

Två vitt skilda kvalitetsarbeten prisades på Kvalitetsdagen den 22 september. Priset för 2020 gick till Barnmedicin för projektet att införa en virtuell CF-mottagning, och 2021:s pris tilldelades Infektionskliniken som ställde om hela sitt arbetssätt i samband med pandemin.

Vanligt med plack i kranskärl hos till synes hjärtfriska

Fyra av tio personer i övre medelåldern, utan känd hjärt-kärlsjukdom, har synligt plack i hjärtats kranskärl. Det visar en studie som forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu är med och presenterar.

Här är de nominerade till Sahlgrenska Universitetssjukhusets stora kvalitetspris

Varje år delar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ut det stora Kvalitetspriset till personer som genomfört ett extra bra kvalitetsarbete. Bland de nominerade för 2021 och 2020 finns kvalitetsarbeten från förlossningsvården, barnmedicin, hud- och könssjukvården, infektion och ortopedi.

Workshifting och slimmade rutiner gav 20 extra operationsdagar per år

Resurskrävande teknik och växande köer gjorde att verksamhetsområdet Hud- och könssjukdomar behövde förändra vården kring hudcancer som kräver så kallad Mohs kirurgi.

Gravida kollar sina värden hemma

Gravida kvinnor med diabetes behöver göra många kontroller hos Specialistmödravården. Sedan ett år tillbaka utrustar mottagningen en del kvinnor med egen blodtrycksmanschett, urinstickor och hem-CTG. Konceptet kallas egenmonitorering och känns för många både tryggare och smidigare än sjukhusbesök.

Dubbelt så många skoliosoperationer

Förändringsarbete i komplexa miljöer är ofta jobbigt och utmanande. Men det går! Det säger Per Wessberg, överläkare inom ortopedi, som kan se tillbaka på ett framgångsrikt utvecklingsarbete där antalet avancerade skoliosoperationer gått från en per dag till två.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.