Kategori

Nyhet

Målbilden: digitalt först, och fysiskt när det behövs

Det är lätt att bara fokusera på framtiden när man pratar om digitalisering och FVM. Men mycket pågår redan. E-tjänster och digitala arbetssätt är redan nu en del av sjukhusets vardag.

Ny vårdinformationsmiljö – på sjukhuset och i regionen

Patienten ska kunna gå mellan vårdcentral, sjukhusvård och kommunal omsorg utan att behöva upprepa information. Vårdpersonal ska direkt kunna ta del av journalinformation som dokumenterats av andra i vårdkedjan. Det är visionen när regionen ska sjösätta Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM.

Sjukhuset kraftsamlar för Digitaliseringslyftet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar hårt med att digitalisera vården. Rätt expertis och samarbete skapar nya vägar för att möta patienternas förväntningar och verksamheternas behov.

Här är de nominerade till Sahlgrenska Universitetssjukhusets stora kvalitetspris

Varje år delar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ut det stora Kvalitetspriset till personer som genomfört ett extra bra kvalitetsarbete. Bland de nominerade för 2021 och 2020 finns kvalitetsarbeten från förlossningsvården, barnmedicin, hud- och könssjukvården, infektion och ortopedi.

Digitala pulstavlor förbättrar kommunikationen runt patienterna

Smidig kommunikation kring sjukhusets patienter är en nyckel till effektiv och patientsäker vård. På Geriatriken Mölndal finns numera digitala pulstavlor som gör information tydlig och lättöverskådlig.

”Var uppmärksam på signaler som hopplöshet, uppgivenhet och desperation”

När samhället pratar om självmord finns det en grupp om ofta glöms bort: de äldre. Långt över 300 personer över 65 år tar sitt liv varje år. Men tre av fyra suicidförsök avvärjs – och nya behandlingsmetoder för att hjälpa suicidala äldre är på gång.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets AT-tjänstgöring bäst rankad av landets universitetssjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått rejält framåt i Sveriges yngres läkares förenings rankning av AT-tjänstgöring. 2019 låg sjukhuset på plats 57 och i årets rankning har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit sig upp till plats 27. Det innebär den högsta rankningen av universitetssjukhusen i Sverige.

Första sjukhuset i Sverige med egna narkotikahundar

Som första sjukhus i Sverige har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tränat upp egna narkotikahundar. Det är hundarna Bosse, Joy och Doriz som nu jobbar inom rättspsykiatrin.

Synutveckling och skelning i fokus för ortoptister

De är sällsynta, eftertraktade och välutbildade - men nästan ingen vet vad ortoptister sysslar med. Sara Flodin är överortoptist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kan nu välkomna de första ortoptiststudenterna till en helt ny utbildning på Sahlgrenska akademin.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar kompetenscentrum för AI – väg till effektivare hälso- och sjukvård

AI, artificiell intelligens, kan hjälpa sjukvården med exempelvis screening för att upptäcka sjukdomar. Nu startar SU ett kompetenscentrum för att stödja utveckling och införande av AI i den kliniska praktiken.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.