Kategori

Forskning

Forskning i skärningspunkten mellan medicin och organisation

Gothenburg Emergency Research Group, GEMREG, bedriver forskning kring de tre akutmottagningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På Forskningsdagen, 2 februari, berättar de mer om sin forskning runt akutvårdskedjan – från bostad till akutmottagning.

”Det har varit tufft att se så svårt sjuka, unga människor”

För 25 år sedan överlevde bara var tredje person med cystisk fibros till vuxen ålder. Sedan dess har behandlingsmetoderna utvecklats enormt. Det senaste är ett läkemedel som hjälper 90 procent av patienterna. ”Snart är cystisk fibros en vanlig ovanlig sjukdom” säger Marita Gilljam som föreläser om sjukdomen på Forskningsdagen 2 februari.

Tydliga behandlingsrutiner kan minska behovet av operation vid fotledsfraktur

Med en tydlig behandlingsrutin kan man minska andelen fotledsfrakturer som måste opereras med 20 procentenheter, till stor nytta för både patient och vårdgivare. Det visar en avhandling av Emilia Möller Rydberg, doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare i ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Genprofil kan visa vilka patienter som kan slippa strålbehandling efter bröstcancerkirurgi

Ny forskning från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att precisionsmedicin kan identifiera bröstcancerpatientgrupper där strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi inte behövs.

De mest prioriterade forskningsfrågorna inom ryggmärgsskador

Hur kan problem med andningen förebyggas för personer som lever med ryggmärgsskada? Hur bör mag- och tarmbesvär behandlas? Och vilket stöd behöver närstående? Det är några av de tio prioriterade forskningsfrågor som Ryggmärgscentrum Göteborg vid Göteborgs universitet nu har identifierat.

Ny diagnostik av prostatacancer banar väg för allmän screening

Risken för överdiagnostik vid screening för prostatacancer kan halveras. Det visar en studie från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med den diagnostik som nu prövats kommer betydligt färre harmlösa tumörer att hittas, berättar överläkaren Jonas Hugosson.

Två Sahlgrenskaläkare får mångmiljonanslag från Vetenskapsrådet

Kirurgen Svein Olav Bratlie får 8 miljoner för en studie med målet att förbättra överlevnaden vid bukspottkörtelcancer - den näst dödligaste cancern i världen. Förlossningsläkaren Lina Bergman tilldelas 19,5 miljoner kronor för en interventionsstudie som ska testa en läkemedelsbehandling för havandeskapsförgiftning.

Betydelsefull utmärkelse till tidigare Sahlgrenskamedarbetare

Elinor Ben-Menachem tilldelas ett av världens finaste priser inom epilepsiforskning - American Epilepsy Societys Founders Award. ”Jag är överlycklig”, säger den 77-åriga läkaren och professorn, som fortfarande är aktiv både som kliniker och forskare.

Mot precisionsmedicin för personer med bipolär sjukdom

Erik Smedler vill öka förståelsen för hur bipolär sjukdom utvecklas, för att i förlängningen kunna bidra till mer individanpassad behandling. Han är ST-läkare inom psykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med forskningstid inom Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine (WCMTM) på Göteborgs universitet.

Första internationella studien om apkoppor bland kvinnor

Den första studien om apkoppor bland kvinnor visar att det är vanligare bland ciskvinnor att de smittats på andra sätt än via sex. Studien visar också att vården riskerar missa att ciskvinnor bär på infektionen. Forskare i Göteborg är med och presenterar resultaten, som baseras på data om totalt 136 kvinnor i 15 länder.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.