Kategori

Forskning

Forskning och kliniskt arbete hand i hand

Dagens forskning är morgondagens vård. SCCC samlar många forskare inom cancerområdet, som alla arbetar för att på olika sätt förbättra framtidsutsikterna för patienter med en cancerdiagnos.

Bred insamling av prov ska hjälpa lungcancerpatienter

PPMC Lungcancer är en unik, nationell forskningssatsning som ska bidra till förbättrad diagnostik, behandling och överlevnad vid lungcancer. Projektet har fått lokala forskningsanslag från Jubileumsklinikens Cancerfond och Lions Cancerfond Väst för att arbeta med biobanksforskning inom onkologi.

Bäst i landet på klinisk forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset blev, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet, rankat som bäst i landet på klinisk forskning i Vetenskapsrådets senaste utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet i ALF-regionerna.

Sveriges största kartläggning om livet med ryggmärgsskada

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg genomför just nu den största kartläggningen som gjorts i Sverige om behov hos personer som har en ryggmärgsskada, där en del är att identifiera de tio viktigaste forskningsfrågorna inom området.

Gothia Forum kan hjälpa dig med din kliniska studie

Alla forskare inom Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan få hjälp, med allt från komplicerade etikprövningsansökningar till kontroller av kliniska data. Hjälpen är aldrig dyrare än självkostnadspris, och en del stöd kan du få kostnadsfritt.

Igångsättning hemma – ny möjlighet i svensk förlossningsvård

Nästan var fjärde förlossning startar med en igångsättning, som ofta innebär lång tid på sjukhus. En rekordstor forskningsstudie, ledd av förlossningsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska nu ta reda på om igångsättningen lika gärna kan ske i den födandes hem.

Stor konferens om life science: ”Stärker både regionalt och nationellt”

Life science-sektorn bidrar med läkemedel, behandlingar och tekniska lösningar till en hälso- och sjukvård i världsklass. 17 januari anordnas en stor nationell konferens om life science, med avstamp i den västsvenska sjukvården.

Cancerläkare på Sahlgrenska får forskningsanslag på 21 miljoner

Cancerfonden finansierar sex stora forskningsprojekt inom strålbehandling. I särklass störst bidrag, 21 miljoner, får Sahlgrenskaonkologen Jan Nyman för ett projekt som kombinerar strålbehandling och nya läkemedel, som exempelvis immunterapi.

Åtta Sahlgrenskaforskare på listan över världens mest citerade

Liksom förra året har Göteborgs universitet nio namn på listan över världens mest citerade forskare. Åtta av dem arbetar också på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nu invigs SahlBEC Lab – stort kliv för specialiserade epilepsivården

Nu invigs ett nytt medicintekniskt forskningslabb i hjärtat av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SahlBEC Lab blir en plats för kliniknära forskning där vård, industri och akademi kan samarbeta inom flera områden - inte minst specialiserad epilepsivård.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.