Kategori

Palliativ vård

”Det är dags att vi på allvar slutar göra åtgärder som inte leder till förbättrad livskvalitet”

Hälften av alla göteborgare tillbringar sin sista tid på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta - och mycket annat kring den palliativa vården - vill områdeschef Maria Taranger förändra.

”Många vet inte att vi alla har ansvar för den palliativa vården”

2021 genomgick det nationella vårdprogrammet för palliativ vård en stor uppdatering med flera nyheter. Ordförande för programmet är överläkaren Elisabet Löfdahl, palliativa sektionen SU.

Mat och dryck i livets slutskede – en laddad fråga

En sjuk person i livets slutskede kan inte tillgodogöra sig mat och vätska på samma sätt som tidigare. ”Ofta finns föreställningen att tillräckligt med näring förlänger livet, men för mycket näring kan tvärtom förkorta livet”, säger Nanna Mossberg Rylander, dietist inom palliativ vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Vissa patienter finns kvar i hjärtat länge”

Roligt och meningsfullt – så beskriver kuratorerna Angelica Versén och Johanna Skoglund sitt arbete inom palliativ vård. ”Man kan göra stor skillnad med små medel, och få den sista tiden att bli något fint”, säger Angelica Versén.

Nationell konferens i palliativ vård sätter fokus på livet i ljuset av döden

Den 5 - 7 september arrangerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Nationella rådet för palliativ vård den sjunde nationella konferensen i palliativ vård i Göteborg. Erfarenheter och lärdomar från covid-19 pandemin är ett av alla högaktuella ämnen.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.