Kategori

Uppgiftsväxling

Här sköter Regionservice förråden

Vårdpersonal sysslar med vård, och MiV-teamet ordnar fram material. Så kan man beskriva konceptet Materialförsörjning i vården som nu införs över hela sjukhuset. I den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus har flera enheter arbetat enligt konceptet sedan 2021.

Ökade volymer krävde nytänk under pandemin

Under covid 19-pandemin fick flera nya yrkeskategorier hjälpa till för att klara de ökade volymerna av analyser och provtagning när ordinarie medarbetare på Klinisk kemi inte räckte till.

”Det gör arbetet mer spännande och utmanande”

På Klinisk kemi genomförs ett aktivt arbete med uppgiftsväxling, bland annat för bedömning av proteinanalyser, där biomedicinska analytiker tar över en del av det arbete som tidigare utförts av läkare.

Uppgiftsväxling inom mammografin bidrar till kökortning

Sjuksköterskor och undersköterskor utbildades för att kunna ta över en del av röntgensjuksköterskornas arbetsuppgifter. På så sätt kortades väntetiderna för patienter till mammografiscreening.

Biomedicinska analytiker hjälper till att korta svarstiderna

Genom att lära biomedicinska analytiker att skära ut vävnadsprov har tid frigjorts för patologisk diagnostik. Resultatet: kortare svarstider till remittenter och en tydlig patientnytta.

”Uppgiftsväxling är en nyckel till framgång”

Det är ingen hemlighet att det kommer bli en utmaning att bemanna sjukvården i framtiden. "För att klara vårt uppdrag måste vi använda alla medarbetares potential och kompetens", säger Lars Rydhede, biträdande sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kortare väntetid när undersköterskorna klev in

– Tidigare fick patienter vars behandling för kondylom inte hjälpt vänta 3-4 månader på en ny läkartid. Nu, när man kommer till oss, får man ny tid inom en vecka, berättar Birgitta Stare Merelaid, undersköterska på verksamhet Hud- och könssjukvård.

Bättre, roligare och lättare – alla rätt när hud skiftat arbetsuppgifter

Ökad tillgänglighet, roligare arbetsuppgifter och minskad arbetsbelastning. På verksamhet Hud- och könssjukvård har flera års satsning på att växla uppgifter gett goda effekter – och mersmak.

”Vi skulle inte klara oss en dag utan farmaceuterna”

På Barnhjärtcentrum är uppgiftsväxling ständigt på agendan, och är inget nytt för medarbetarna. För att verkligen kunna arbeta patientnärmre, är det farmaceuter som blandar läkemedel och sjuksköterskor som finns nära patienten. Något annat skulle vara otänkbart här.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.