Kategori

KVALITETSDAGEN 2021

Infektion och Barnmedicin årets vinnare av Kvalitetspriset

Två vitt skilda kvalitetsarbeten prisades på Kvalitetsdagen den 22 september. Priset för 2020 gick till Barnmedicin för projektet att införa en virtuell CF-mottagning, och 2021:s pris tilldelades Infektionskliniken som ställde om hela sitt arbetssätt i samband med pandemin.

Workshifting och slimmade rutiner gav 20 extra operationsdagar per år

Resurskrävande teknik och växande köer gjorde att verksamhetsområdet Hud- och könssjukdomar behövde förändra vården kring hudcancer som kräver så kallad Mohs kirurgi.

Gravida kollar sina värden hemma

Gravida kvinnor med diabetes behöver göra många kontroller hos Specialistmödravården. Sedan ett år tillbaka utrustar mottagningen en del kvinnor med egen blodtrycksmanschett, urinstickor och hem-CTG. Konceptet kallas egenmonitorering och känns för många både tryggare och smidigare än sjukhusbesök.

Dubbelt så många skoliosoperationer

Förändringsarbete i komplexa miljöer är ofta jobbigt och utmanande. Men det går! Det säger Per Wessberg, överläkare inom ortopedi, som kan se tillbaka på ett framgångsrikt utvecklingsarbete där antalet avancerade skoliosoperationer gått från en per dag till två.

Den virtuella lungkliniken

Barn med lungsjukdomen cystisk fibros och deras vårdnadshavare tillbringar mycket tid på sjukhus. De reser långt och missar både skola och jobb. För att göra vården mer jämlik och lättillgänglig har CF-mottagningen skapat ett helt nytt digitalt arbetssätt, som visat sig kunna ersätta en stor del av sjukhusbesöken.

Färre fallolyckor på infektionskliniken

Bättre och tidigare fallriskbedömning, fler hjälpmedel och gedigen utbildning - det är några av faktorerna som hjälpt Infektionskliniken att minska antalet fall och fallolyckor. Arbetssättet har varit extra lyckosamt under pandemin, när även de yngre patienterna haft förhöjd risk för att falla och slå sig.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.