Kategori

Tema: Etisk stress

Tema: Etisk stress

I en extraordinär situation som en pandemi finns det stor risk för så kallad etisk stress – när man inte har möjlighet att göra allt för en patient som man vanligtvis kan. Sahlgrenskaliv har samlat en rad röster som berättar om vad detta kan innebära, hur stressen kan yttra sig under en arbetsdag – och vad som kan hjälpa när det känns tungt.

”Jag frågar mig ibland om jag gör tillräckligt för patienten”

Patienterna som behöver rehabilitering efter covid-19 är många och skapar nya utmaningar för sjukhusets arbets- och fysioterapeuter. Det höga inflödet av patienter och lokaler som är svåra att anpassa lämnar ofta en känsla av otillräcklighet efter arbetspasset. Det berättar Annika Khalif och Frida Lindskog, som arbetar på covidavdelning 354 på Östra sjukhuset.

Hur jobbar vi med etisk stress, Johannes Nordholm?

Enskilda samtal och digitalt krisstöd - men kanske framför allt att sitta i grupp och tillsammans sätta ord på det som är svårt i arbetet. Det har varit några vägar för att stödja medarbetarna under pandemin, berättar Johannes Nordholm som är krisstödssamordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Det betyder mycket att känna att vi har stöttning”

Överläkare Pia Löwhagen Hendén beskriver en stress i flera led, med alla beslut som tas kring patienter i intensivvården. Särskilt svårt är det när tid och resurser tryter. Men stressen är hanterbar, säger hon – så länge hon känner att ledningen står bakom henne.

”Jag är ofta imponerad över människor jag möter, hur mycket de ger av sig själva”

Diakon Sara Ivarsson arbetar vid sjukhuskyrkan i Mölndal och med sjukhusets personalstöd. Under pandemin har hon kunnat vara med och stötta på flera sätt – från att bara vara närvarande i personalrummet till organiserade gruppsamtal. För Sahlgrenskaliv berättar hon om arbetet med att stödja medarbetarna mitt under pågående pandemi.

”Vi pratar hela tiden med varandra, om allt”

Åsa Bergström är operationskoordinator och den som levererar beskedet till patienten när operationer ställs in. – Ofta går det bra att få till ett vettigt samtal, men en del blir väldigt arga och besvikna.

”Alternativet att springa och gömma sig finns inte”

– Vi läkare måste vara våra patienters företrädare, men jag måste i min roll vara alla patienters företrädare. Jakob Gäbel är sektionschef på Thorax men också en del av Operationsresurs, som hanterar prioriteringsfrågor som uppstår när covidvården begränsar tillgängliga resurser.

”När pandemin drabbade oss, blev gapet mellan resurser och behov än mer påtagligt”

Vad är etisk stress – vad det är och vad det kan innebär i en pandemi? Lars Sandman skriver om när vårdens dagliga dilemman ställs på sin spets. Och vad som kan vara till hjälp.

Pandemin tvingar till prioriteringar på en ny nivå

Prioriteringar mellan olika patienter är något som läkare alltid gjort. Det ingår i yrket. – Men nu har vi på sjukhuset tvingats göra prioriteringar mellan grupper på ett sätt som vi inte är vana vid, säger Erik Johnsson, verksamhetschef för Kirurgi och en del av operationsresursen i pandemigruppen.

Tuffa beslut under pandemin – då finns risk för etisk stress

I en extraordinär situation som en pandemi finns det stor risk för så kallad etisk stress – när man inte har möjlighet att göra allt för en patient som man vanligtvis kan. "Våra medarbetare gör ett otroligt viktigt jobb och vi måste stötta dem i det" säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.