Kategori

Barnsjukhuset under pandemin

Barnsjukhuset under pandemin

Det är en lättnad att covid-19 inte drabbar barn hårdast. Men vårdavdelningarna på Drottning Silvias barnsjukhus har ändå påverkats stort av pandemin. Vi har samlat sex berättelser från olika delar av barnsjukhuset, som berättar både om de utmaningar som pandemiåret fört med sig – men även om de positiva effekter som trots allt kunnat växa fram parallellt med den ovanliga vardagen.

”Hur bra vi samarbetar är avgörande för hur vi kan hantera utmaningar”

Malin Liljevall, utvecklingschef Område1, berättar om hur regelbundna möten mellan områdets vårdchefer bidragit inte bara till att samordna kring bemanning, utan även snabbt sprida information kring nya rutiner och samla upp frågor från verksamheterna.

”Det känns självklart att hjälpas åt”

Linda Löwegren, avdelningschef på Operation 1 barn, om att låna ut personal och samtidigt se att det är bekymmersamt att vi behöver skjuta på operationer – och att det inte behöver finnas ett motsatsförhållande däremellan.

”Det är en svår tid för barnen”

Joachim Bång, syskonstödjare Barncancercentrum, arbetar med att skapa en relation till familjer och barn med syskon som är svårt sjuka. Något som är mindre lätt att göra när man inte kan träffas – och med barn vars tidsperspektiv och förståelse för att leva i en pandemi inte ser ut som för oss vuxna.

”Vi saknar barnen och deras lek”

Hannah Sjöstedt, sektionschef på barnakuten, berättar om ett ovanligt år - med lägre inflöde och färre virus. Men med andra utmaningar, som utlånad personal, mindre patientkontakt och en akutmottagning utan lek och spring.

”Sen kom pandemin och allting tvärdog”

Christina Karlsson, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator berättar om föräldrautbildningar under pandemin och BUPs digitala jättesprång.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.