7 februari, 2022

Sugen på att börja forska? Så här gör du!

Vill du gå på djupet inom ditt kliniska område och vara med och utveckla vården? Det finns flera vägar att ta för den som vill gå forskningsbanan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett välfungerande och etablerat samarbete med universitet, näringsliv och andra forsknings- och utbildningsinstitutioner. Det finns många möjligheter för medarbetare som vill kombinera sitt kliniska arbete med forskning. 

Alessio Degl’innocenti.

– Kunskap förändras hela tiden. Det som är dagens forskning kommer att bli rutinbehandling för våra patienter i framtiden, säger Alessio Degl’innocenti, verksamhetschef på Gothia Forum som har uppdrag att stärka klinisk forskning i Västra Götaland.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan alla yrkesgrupper med en akademisk utbildning, på minst master- eller magisternivå, påbörja forskarutbildning – en grund för den som vill ägna sig åt forskning både inom och utanför akademin. Utbildningen är fyra år och resulterar i en doktorsexamen.

Hur går man som exempelvis sjuksköterska tillväga för att börja forska inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

– Om målet är att doktorera skulle jag först läsa till specialistsjuksköterska och därmed få master- eller magisterexamen. Under tiden skulle jag också kontakta en forskare som kan området som jag är intresserad av och berätta om mitt behov och önskemål. Hittar jag en handledare som kan området så får jag hjälp att mejsla fram en frågeställning som är forskningsbar. Det går förstås också att leta på Göteborgs universitets hemsida, lyssna på poddar och kontakta någon i den grupp som forskar på det man är intresserad av, säger Alessio Degl’innocenti.

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät finns också information om hur man kan gå till väga för att börja forska. Informationen finns under fliken FoUUI.

Hur kommer forskningen igång, från idé till startad studie?

– Studien inleds med en frågeställning, som presenteras i en forskningsplan som ligger till grund för ansökan till forskarutbildningen. Sedan bestämmer man tillsammans med handledaren hur det är möjligt att göra för att svara på frågan; det som kallas datainsamling, säger han.

För läkare finns många möjligheter att forska under allmäntjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskningen kan finansieras med externa medel, det vill säga forskningsanslag, men AT-läkare kan också söka om statliga ALF-medel för att finansiera en forskar-AT. Både AT-läkare och andra akademiska hälsoprofessioner kan också ansöka om ALF-medel för prova-på-forskning under några månader. Här kan du läsa mer om ALF.

Något som kallas ALF-tjänster utlyses också årligen, vilket innebär att arbetstiden delas upp i hälften forskning, hälften kliniskt arbete. Något som är möjligt för flera yrkeskategorier. Dessutom satsar Västra Götalandsregionen på FoU-bidrag som ska komma sjukhusets forskningssugna medarbetare till nytta. FoU-medlen söker medarbetaren genom verksamheten där hen är anställd, och medlen innebär att man får tid att forska med bibehållen lön. Till exempel kan målet vara att bli docent, eller att prova på forskning under några månader.

Alessio Degl’innocentis råd till kliniskt verksamma medarbetare som vill börja forska är att i första hand förankra det hos chef och verksamhetschef. Den som vill komma igång har gott stöd av två verkställighetsbeslut som sjukhusledningen antog 2012 och 2018: enheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska i möjligaste mån bevilja forskningstid, just för att uppmuntra medarbetarna att forska.

Bra länkar:

Hem – gothiaforum.vgregion.se

Kliniska studier – steg för steg – stöd och information om kliniska studier

Disputerade medarbetare med akademisk utbildning kan nomineras till överprofessionstitel på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 07 februari 2022 11:00
Uppdaterad: 07 februari 2022 11:00
Kategori: KARRIÄR: FORSKARE

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.