Kategori

LEVNADSVANOR

Fyra enheter berättar: så jobbar vi med levnadsvanor

Tobak, alkohol, mat och rörelse - alla levnadsvanor har betydelse för patientens mående. Detta uppmärksammar sjukhuset särskilt den 20–26 februari. Möt fyra verksamheter som varje dag motiverar sina patienter att göra hälsosamma val.

Rökning och alkohol påverkar reumatismen – träning hjälper

För patienter med reumatologisk sjukdom är vinsterna med goda levnadsvanor många och levnadsvanearbetet utgör en naturlig del av arbetet inom reumatologin. Det berättar Cecilia Överdahl, specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Fokus ligger på att bromsa progressen av njursvikt”

Genom hälsosamma levnadsvanor kan patienter med njursvikt förlänga tiden till eventuell dialys eller transplantation. För Joanna Svenzon och hennes sjuksköterskekollegor på Njurmottagningen är det därför självklart att arbeta med dessa frågor i kontakten med patienterna.

”Viktigast är att skapa en relation till patienten”

Som hälsopedagog inom Avancerad psykiatri i hemmet möter Cigdem Yenigün dagligen patienter med psykossjukdom. Patientgruppen lever i snitt 15 år kortare än befolkningen i övrigt - därför behövs extra stöttning för att främja hälsan.

”Det ska finnas möjlighet att vara fysiskt aktiv varje dag”

Nanna Larsen arbetar som hälsopedagog inom Rättspsykiatrin på Rågården. Här tenderar patienterna att både röra sig mindre och gå upp i vikt under vårdtiden. Därför erbjuds patienterna fysisk aktivitet näst intill varje dag, och regelbundna hälsosamtal.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.