9 februari, 2022

Sjukhusledningens strategi: så ska det bli lättare att forska

Visionen är glasklar för professorerna Caterina Finizia och Ann-Marie Wennberg i sjukhusledningen. Forskning ska vara en naturlig karriärväg för de flesta professioner på sjukhuset. Den som vill ska få tid att forska - och högre lön.

Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör, och Caterina Finizia, professor och FoUUI-direktör.

– Forskning ger oss många möjligheter. Vi får stanna upp, ställa frågor och utvecklas när vi försöker hitta svar som hjälper våra patienter, säger Caterina Finizia, FoUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och själv professor i öron-näsa-halssjukdomar.

FoUUI står för forskning, utveckling, utbildning och innovation. Den kulturen ska vara stark på ett universitetssjukhus, säger Caterina Finizia.

– FoUUI driver utveckling av hälso- och sjukvården framåt och gör Sahlgrenska Universitetssjukhuset till en attraktiv arbetsgivare. En stark FoUUI-kultur attraherar medarbetare att arbeta och stanna kvar hos oss genom att de får vara med och skapa värde. Den sjukvård vi har idag beror på den forskning som medarbetarna tidigare genomfört och implementerat i vården så att den blivit tillgänglig för våra patienter.

Exempel på hur sjukhuset och akademin stimulerar och faciliterar forskning på alla nivåer:

 • Betald prova-på-forskning för alla hälsoprofessioner (inte bara läkare).
 • Forskarutbildning och forskartjänster för alla hälsoprofessioner.
 • En informativ och inspirerande FoUUI-hemsida med verktyg som underlättar FoUUI.
 • Schemalagd forskningstid.
 • Stöd via FoUUI-ansökningar och anslag.
 • Regionbidrag FoU, som innebär att verksamheten identifierar strategiska satsningar som kan stimulera FoUUI och ger tid till schemalagd forskning och innovation för sina medarbetare.
 • Skapa nätverk och träffpunkter för forskning och i samverkan med näringslivet.
 • 2022 och 2023 görs en särskild satsning med stöd till yngre forskare via Gothia Forum.

Forskningstid ska schemaläggas och följas upp

Sjukhusledningen har konkreta ”att göra”-listor som ska upprätthålla FoUUI som en naturlig del av den kliniska vardagen. Ett exempel är att alla patienter som kommer till sjukhuset ska erbjudas att delta i kliniska studier. Den tid medarbetarna lägger på FoUUI ska rapporteras, precis som vilken annan arbetstid som helst. Den ska också schemaläggas och följas upp inom alla verksamheter.

– De personliga meriterna varje medarbetare har inom FoUUI ska stämmas av årligen och vara en självklar del i alla utvecklingssamtal och när vi tillsätter chefer, säger Caterina Finizia.

Sjukhusledningen arbetar redan nu för att göra karriärvägarna tydligare och underlätta för de medarbetare som vill forska – till exempel genom att erbjuda prova på-forskningsmånader och stimulera till fortsatt forskning. Ett exempel på det senare är workshopen ”Genväg till docentur”. Flera verkställighetsbeslut som sjukhusledningen har fattat stärker medarbetarens rätt att få tid till sin forskning. I ett verkställighetsbeslut från 2012 står det till exempel att forskningstid som begärs med minst sex månaders framförhållning som regel ska godkännas.

– Trots att besluten fattades för länge sedan är det fortfarande många som inte känner till dem. Många vet inte heller att man får anställa vikarier för att ersätta forskare, även vid anställningsstopp, säger Caterina Finizia.

Lönepåslagen höjs

Nyligen genomfördes en enkät bland forskare och verksamhetschefer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som visade att de flesta verksamheter har system för att på årsbasis identifiera hur många som forskar och hur mycket tid som behöver schemaläggas för forskning.

– Men det som är bra kan alltid bli bättre. Målet är att vi når 100% – att alla jobbar på det här sättet.

När sjukhusledningen 2017 beslutade att inte bara läkare, utan också alla andra akademiska professioner på sjukhuset skulle kunna få titeln ”universitetssjukhusöver…” var det ett sätt att uppmuntra akademisk karriär även hos professioner utan stark tradition till akademisk karriär.

– Vi vill verkligen uppmuntra alla professioner att forska. Lönepåslaget om 4 000 kronor för disputation gäller för alla. I år höjs det till 4 500, säger Caterina Finizia.

Att vara med och utbilda sina framtida kollegor ska också värderas högt på ett universitetssjukhus.

– Den som vill forska och utbilda ska få tid för uppdraget och en lönetrappa. De ska få allt stöd som finns: schemalagd tid för FoUUI och aktiverade stödfunktioner med mera. Yngre medarbetare ska uppmuntras särskilt till detta. Det är viktigt att de känner att de kan göra akademisk karriär inom sjukhuset och att det lönar sig, säger Caterina Finizia.

Utveckla morgondagens vård

För sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg, professor i hud- och könssjukdomar, är det självklart att en medarbetare som delar sin tid mellan forskning, klinik och undervisning kan få ett väldigt intressant, hållbart och lärorikt yrkesliv.

– Det unika med att arbeta på ett universitetssjukhus, oavsett om man är sjuksköterska, biolog, läkare eller logoped, är att man i sin kliniska vardag har möjlighet att vara med och utveckla morgondagens vård genom att själv forska. Särskilt gäller detta translationell forskning där resultaten snabbt kan omsättas till rutinsjukvård. Det vill vi satsa mycket mer på, säger hon.

Lästips: Translationell forskning med Roger Olofsson Bagge

En annan sida av samma mynt är att öka sjukhusets samverkan med näringslivet.

– Samverkan med till exempel läkemedelsindustrin är helt nödvändig för både forskning och innovation. Här finns det goda exempel, som det pågående projektet Hjärtbussen där forskare på Sahlgrenska samarbetar med Astra Zeneca. Men vi kan bli ännu bättre, säger Ann-Marie Wennberg.

Lästips: Bättre diagnostik av hjärtsvikt i högteknologisk hjärtbuss

Caterina Finizia är medveten om att alla sjukhusets 16 000 medarbetare inte kan driva egna forskningsprojekt. Men:

– FoUUI är ett av universitetssjukhusets kärnuppdrag. Vi vill säkerställa att FoUUI är en naturlig del av den kliniska vardagen och att alla medarbetare är engagerade i FoUUI. Det kan innebära att man forskar själv eller är med och inkluderar patienter i forskning, bedriver kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, innovation eller utbildning. Här finns hur många möjligheter som helst inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Några konkreta mål för FoUUI-enheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är alltså att:

 • Stimulera till forskningsengagemang för samtliga medarbetare.
 • Öka och tydliggöra strategiska FoUUI-satsningar på SU.
 • Alla forskare på SU ska få ut önskad forskningstid.
 • Stimulera till fortsatt forskning samt underlätta inför docentur.
 • Synliggöra och värdera akademisk meritering.
 • Systematisera implementeringen av forskningsresultat i klinisk praxis.
 • Stärka processen ”från student till docent”.
 • Utveckla nya medicinska innovationer som förbättrar människors hälsa – det man kallar Life Science.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 09 februari 2022 08:00
Uppdaterad: 09 februari 2022 09:07
Kategori: KARRIÄR: FORSKARE

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.