Kategori

KARRIÄR: FORSKARE

Tema: göra karriär som klinisk forskare

Genom lönepåslag, rätt till forskningstid och Sverigeunika titlar vill Sahlgrenska Universitetssjukhuset göra forskning till en självklar karriärväg för sina medarbetare. Men hur gör man för att börja forska? Och vad tycker de som gör det?

Kvinnosjukvårdens medarbetare får delar av forskarutbildningen betald

Sedan årsskiftet finansierar kvinnosjukvården en del av forskarutbildningen för medarbetare som ska doktorera. "Som största förlossningsklinik i Sverige och Nordeuropa har vi ett ansvar för att visa vägen" säger överläkare och professor Bo Jacobsson.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får högt betyg av blivande specialistläkare

Var fjärde läkare på sjukhuset är en ST-läkare under utbildning. Pandemin innebar utmaningar för utbildningen - men den årliga ST-enkäten visar att 9 av 10 ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset anser sig ha goda möjligheter att nå sina mål. Dessutom säger sju av tio som inte börjat forska än att de vill göra det i framtiden.

”Att bli överbiomedicinsk analytiker var ett av målen”

En av de första personerna som fick lägga ”över” till sin titel utan att vara läkare är Helena Barreto Henriksson. 2017 blev hon utnämnd till överbiomedicinsk analytiker.

Möt sju av sjukhusets kliniska forskare

Hur hittar man sin nisch? Och hur går det till när man applicerar sina egna resultat på vården? Möt sju kliniska forskare som alla drivs av att lösa patienternas gåtor - inom forskningsfält som spänner från nyföddas ögon till bröstcancer och thoraxkirurgi.

Sjukhusledningens strategi: så ska det bli lättare att forska

Visionen är glasklar för professorerna Caterina Finizia och Ann-Marie Wennberg i sjukhusledningen. Forskning ska vara en naturlig karriärväg för de flesta professioner på sjukhuset. Den som vill ska få tid att forska - och högre lön.

”Akademiska tjänster är ett win-win-koncept”

Antalet akademiska tjänster på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar. ”Genvägen” till docentur, överprofessioner och löneökningar är några av sjukhusets sätt att få fler att välja en akademisk bana – som i slutändan gynnar både medarbetaren, kollegorna och patienterna.

Sugen på att börja forska? Så här gör du!

Vill du gå på djupet inom ditt kliniska område och vara med och utveckla vården? Det finns flera vägar att ta för den som vill gå forskningsbanan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Så är det att forska och jobba kliniskt

Disputerade ST-läkaren Josefina Robertsson har en ALF-tjänst på halvtid. Specialistsjuksköterskan Malin Örn har provat på forskning i tre månader. Överläkaren Jimmy Celind satsar på att bli docent. Här berättar tre kliniska forskare om tre olika sätt att forska.

Hon tränar datorer i att hitta cancer

Artificiell intelligens och maskininlärning har stor potential i sjukvården. Till exempel kan datorer tränas till att hitta cancer i radiologiska bilder. En som ägnar sin forskning åt just detta är Ida Häggström, nyanställd docent vid Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.