8 maj, 2024

Här är de nio nominerade till Kvalitetspriset 2024

Robotuppföljning, AI-övervakning och mobil beroendevård - det är tre av totalt nio kvalitetsprojekt som har nominerats till Stora Kvalitetspriset 2024. Vinnaren utses på sjukhusets kvalitetsdag den 22 maj.

Varje år anordnas Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetsdagar – ett forum för att inspirera och sprida förbättringsarbeten som görs inom sjukhuset. I år blir det inte två dagar, utan en, och den infaller onsdagen den 22 maj.

Kvalitetsdagen hålls i Wallenbergssalen på Medicinaregatan. Antalet fysiska deltagare är begränsat men programinnehållet sänds digitalt för att så många som möjligt ska kunna delta. Länk kommer att finnas tillgänglig på intranätet och det krävs ingen anmälan för digitalt deltagande.

Under kvalitetsdagen kommer det årliga Kvalitetspriset att delas ut, och nio arbeten har nominerats. Helena Gustafsson, förste chefläkare, ser fram emot dagen.
   
– Dagen sätter fokus på våra arbetssätt, patienternas behov och medarbetarnas engagemang, och har i många år bidragit till både inspiration och stolthet. I ekonomiskt tuffa tider är resurserna begränsade men utvecklingskraften i vår organisation är samtidigt viktigare än någonsin. Jag hoppas därför att årets kvalitetsdag ger möjlighet för alla medarbetare att inspireras av både programutbud och förbättringsarbeten – på vår väg mot framtidens hälso- och sjukvård.
  
Du som är medarbetare hittar hela programmet till Kvalitetsdagen på intranätet: Kvalitetsdagarna – Sahlgrenska Universitetssjukhuset (vgregion.se)

Här är alla nominerade till Kvalitetspriset 2024, utan inbördes ordning:

1: Ja till alla med behov av BIVA

Område 1, AnOpIva Neonatal Barn

två personer vid en liten bebispatient på BIVA

Intensivvårdsavdelning Barn brottades med platsbrist, som i värsta fall ledde till strukna operationer. Numera bemannar avdelningen efter vårdbehov, i stället för fastställda vårdplatser. Läs mer här.

2: Mobilt team beroende – uppsökande verksamhet med syfte att minska skadeverkningar av narkotika

Område 2, Beroende

Verksamhet Beroende ville nå ut till fler personer med opioidberoende. Lösningen blev att skaffa en husbil, bemanna den med en sjuksköterska och köra till platser där målgruppen redan fanns. ”Vi gjorde anpassningar för att de svårast sjuka inte skulle stängas ute”, säger sektionsledare Sofia Lexén. Läs mer här.

3: Minskade provtagningskostnader med bibehållen vårdkvalitet

Område 2, Beroende

två medarbetare utomhus

Verksamhet Beroende behövde minska antalet onödiga labbprover. Tack vare en rejäl genomlysning, ett tydligt nyckeltal och nya riktlinjer lyckades verksamhetsområdet minska kostnaderna för provtagning med nio procent. Detta trots att antalet patienter ökade markant under samma period. Läs mer här.

4: En automatiserad process för monitorering av läkemedelsbehandling med amiodaron

Område 2, Medicin, geriatrik och akutmottagning

I regionen står 1 650 patienter på läkemedlet Cordarone – en behandling som kräver mycket noggrann uppföljning. På Östra sjukhuset ville man testa om en robot kan upptäcka biverkningar lika bra som en mänsklig läkare. Svaret blev: definitivt. Läs mer här.

5: Digitalisering på Osteoporosmottagning Mölndal

Område 3, Geriatrik

tre medarbetare sitter på en brits i ett undersökningsrum

Det manuella arbetet tog lång tid och innebar flera risker. När Osteoporosmottagningen i Mölndal lyckades digitalisera sina arbetssätt blev vinsterna enorma: effektivare flöden, bättre kvalitet på röntgenbilderna och mindre papper. Dessutom banade digitaliseringen väg för ett nytt nationellt kvalitetsregister för osteoporos. Läs mer här.

6: Kraftigt minskade köer och produktion i balans för hjärtultraljud

Område 4, Klinisk fysiologi

887 personer stod i kö till hjärtultraljud på Klinisk fysiologi. Nu är det i princip noll. Lösningen stavades smart schemaläggning, studentmottagning och tydligare remisser – bland mycket annat. Läs mer här.

7: Förbättrad uppföljning efter prostatacanceroperation

Område 5, Urologi

En grupp medarbetare i blå kläder på en balkong

40 procent av patienterna fick inte uppföljning i rätt tid efter sin prostatacanceroperation, och många fick vänta onödigt länge på att få en behandlingsplan. Men det blev det ändring på när administratörer tog över vissa läkaruppgifter och behandlingsplanen strukturerades. Läs mer här.

8: Åker du hem i dag, så kommer vi och hälsar på dig i morgon

Område 5, Onkologi och Kirurgi Sahlgrenska

tre sjuksköterskor ute på en parkering

Såromläggningar, blodtransfusioner och allmän uppföljning. Det är några av de saker som närsjukvårdsteamet inom onkologi och kirurgi kan erbjuda sina patienter – i deras hem. Läs mer här.

9: Minska fall och fallskador med hjälp av AI

Område 6, Akutmedicin och geriatrik

kollage. till vänster terese dalåsen, till höger en övervakningsdosa i taket.

Fallolyckorna minskade med 67 procent när Terese Dalåsen lät installera AI-övervakning på vissa vårdavdelningar. Nu ska tekniken implementeras i hela regionen. Läs mer här.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 08 maj 2024 10:31
Uppdaterad: 08 maj 2024 11:17
Kategori: Kvalitetsdagen 2024

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.