8 maj, 2024

Bemanning efter behov löste platsproblem på BIVA

Intensivvårdsavdelning Barn brottades med platsbrist, som i värsta fall ledde till strukna operationer. Numera bemannar avdelningen efter vårdbehov, i stället för fastställda vårdplatser.

Varje år nominerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett antal kvalitetsarbeten till Kvalitetspriset, som delas ut på Kvalitetsdagen i maj. Denna artikel handlar om ett av arbetena som nominerades år 2024. Läs mer om alla nominerade här: Här är de nio nominerade till Kvalitetspriset 2024 | Sahlgrenskaliv

Intensivvårdsavdelning barn, AnOpIVA Neonatal barn – Område 1

Helena Winberg, sektionschef på Intensivvårdsavdelning barn – vad var problemet som ni ville lösa genom det här kvalitetsarbetet?

– Vi har under många år tvingats stryka ett stort antal operationer samma dag på grund av brist på postoperativ intensivvårdsplats, 2021 var det 51 patienter. Operationsavdelningen var också tvungen att avvakta operationsstart tills BIVA givit klartecken att det med säkerhet fanns en plats. Det har stora konsekvenser för barnet och dess familj att efter operationsduschar och PVK-sättning, fasta och oro, på operationsdagens morgon få veta att operationen blivit framskjuten. Det innebär också dubbelarbete och dåligt utnyttjade operationsresurser.

  Hur gick ni till väga?

  – För att skapa bättre förutsättningar att kunna erbjuda högspecialiserad barnintensivvård till alla som behöver det, när de behöver det, ändrade vi vårt arbetssätt. Vår verksamhet har lika delar akut och elektivt uppdrag vilket gör att antalet patienter med intensivvårdsbehov kan variera stort. Vi arbetade med att synliggöra dessa variationer och ge ledningsansvariga sjuksköterskor och läkare mandat att bemanna efter behov. I stället för att utgå ifrån hur många platser vi har planerat för, förhåller vi oss till hur många patienter som behöver vård på BIVA. I stället för en tom ”akutplats” har vi rutiner för att alltid ha en plan för nästa patient.

   Vad blev resultatet?

   – Redan under hösten 2022 sågs en markant minskning av antalet strukna operationer på grund av BIVA-platsbrist. Under 2023 ströks bara 8 patienter. Den 4 december 2023 är en milstolpe i BIVA:s historia! Vi beslutade då att det inte längre behövdes klartecken från BIVA för att starta dagens operationer (det finns förstås en ”nödbroms” tidigt på morgonen).

   • Tidigare operationsstart gör att färre operationer drar över på jourtid.
   • Färre hjärtoperationer har behövt göras på helger.
   • Planeringen av operationsprogrammet har underlättats och kapaciteten har utnyttjas bättre.
   • Framför allt har ett stort antal barn och deras familjer sluppit gå igenom omfattande förberedelser för att på operationsdagen få reda på att de i stället måste åka hem och invänta en ny tid.

   Periodvis leder arbetssättet till att vi verkligen utmanas och behöver hjälpas åt, men totalt sett över året minskade antalet övertidstimmar.

    Text: Maja Larsson
    Publicerad: 08 maj 2024 10:38
    Uppdaterad: 08 maj 2024 11:30
    Kategori: Kvalitetsdagen 2024

    Prenumerera på nyhetsbrevet

    Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.