8 maj, 2024

Toppbetyg till hembesök

Såromläggningar, blodtransfusioner och allmän uppföljning. Det är några av de saker som närsjukvårdsteamet inom onkologi och kirurgi kan erbjuda sina patienter - i deras hem.

Sjuksköterskorna Daniel Ruuth (från Onkologi), Hanna Hedvall (från Kirurgi) och Elsa Östborg (från Kirurgi) bemannar närsjukvårdsteamet, som är ett samarbete mellan de två verksamhetsområdena.

Varje år nominerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett antal kvalitetsarbeten till Kvalitetspriset, som delas ut på Kvalitetsdagen i maj. Denna artikel handlar om ett av arbetena som nominerades år 2024. Läs mer om alla nominerade här: Här är de nio nominerade till Kvalitetspriset 2024 | Sahlgrenskaliv

Daniel Natanaelsson, sektionsledare på avdelning 316, vad var det för utmaning ni tog er an?

– Vi ville, och vill fortfarande, hjälpa patienter som skrivits ut från sjukhuset och som behöver ha kontakt med onkolog eller kirurgisk mottagning. Syftet var att minska belastningen på sjukhusets mottagningar och avdelningar samt erbjuda en säker och trygg vård för våra patienter.

Hur gick ni till väga?

– Under 2023 startade vi ett närsjukvårdsteam som går ut på att en sjuksköterska från onkologen och en sjuksköterska från kirurgen åker hem till patienter två dagar i veckan. Lämpliga patienter identifieras av personal från mottagning eller avdelning. Med ordination från läkare har vi justerat läkemedelsdoser, gett blodtransfusioner, gjort kliniska bedömningar och följt upp patienter med lång vårdtid.

Vad blev resultatet?

– Under 2023 genomfördes 236 hembesök. Antalet besök per dag varierade mellan 1 och 7, men medelvärdet var drygt 3. Antal möjliga besök styrdes av var patienterna bodde och vilka vårdinsatser som skulle utföras. Närsjukvårdsteamet blir som en förlängning av specialistvården men sker i hemmet. Det är för tidigt att säga vilka resultat det fått på antalet minskade inläggningar, men vi har låtit patienterna besvara en enkät som handlar om deras upplevelse. De som har svarat på enkäten (43% av de 114 som tagit emot en enkät) har varit mycket nöjda med ett skattat resultat på 4,9 på en 5-gradig skala.

Läs mer: Nu kan cancersjuka vårdas i hemmet | Sahlgrenskaliv

Text: Maja Larsson
Publicerad: 08 maj 2024 10:32
Uppdaterad: 08 maj 2024 11:50
Kategori: Kvalitetsdagen 2024

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.