8 maj, 2024

Noggrant och effektivt när roboten letar biverkningar

I regionen står 1 650 patienter på läkemedlet Cordarone - en behandling som kräver mycket noggrann uppföljning. På Medicin, geriatrik och akutmottagning Östra sjukhuset ville man testa om en robot kan upptäcka biverkningar lika bra som en mänsklig läkare. Svaret blev: definitivt.

En stor del av kvalitetsarbetet handlade om att programmera och testköra roboten. Nu har MGAÖ fått roboten godkänd som medicinteknisk produkt, vilket innebär att den snart kan "gå live" på kliniken.

Varje år nominerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett antal kvalitetsarbeten till Kvalitetspriset, som delas ut på Kvalitetsdagen i maj. Denna artikel handlar om ett av arbetena som nominerades år 2024. Läs mer om alla nominerade här: Här är de nio nominerade till Kvalitetspriset 2024 | Sahlgrenskaliv

Medicin, geriatrik och akutmottagning Östra sjukhuset, Område 2

Helen Sjöland, universitetssjukhusöverläkare – vad var problemet som ni ville lösa genom det här kvalitetsarbetet?

– Amiodarone (handelsnamn Cordarone) är ett rytmreglerande läkemedel som användas vid mycket svåra hjärtarytmier. Samtidigt har det stor risk för biverkningar, särskilt från sköldkörtel och lever. Därför behöver patienter under långtidsbehandling övervakas med regelbundet upprepade blodprover, enligt internationella riktlinjer. I Västra Götalandsregionen finns 1 650 sådana patienter. Uppföljningen sker vid hjärtmottagningar, med provsvarsbedömning av hjärtläkare med utgångspunkt från normalvärden.

Det är alltså en helt manuell regelstyrd arbetsprocess av rutinuppgifter som kräver många mänskliga arbetsinsatser och skulle kunna automatiseras med ett välfungerande regelsystem.

Helen Sjöland.

Hur gick ni till väga?

– Vi gjorde följande:

1) processkartläggning av alla ingående moment tillsammans med ingående intressenter (administrativ personal, sjuksköterskor, läkare och digital utvecklingsavdelning)

2) programmerade en robotiserad processautomatisering (RPA) för utförande av hela processen

3) konstruerade en inbyggd rådgivande algoritm för bedömning av provsvar med rekommendation om tidsintervall till nästa kontroll

4) testkörde RPA parallellt med ordinarie manuell rutin under 2021 med iterativa justeringar av RPA

5) efter optimering till slutlig prototyp testkörde vi processen mot manuell rutin under 2022 och utvärderade resultatet.

Så vad blev resultatet?

– Roboten rekommenderade signifikant längre tid mellan provtagningar än läkaren (4.5 (SD=2.4) vs. 3.1 (SD=1.4) månader, p<0.0001) och upptäckte korrekt alla biverkningar som uppstod under året, vilket var 12 stycken. Läkaren upptäckte endast åtta fall. Vi tolkar roboten som ett säkert alternativ till nuvarande manuella rutin, vilket kan leda till minskade manuella arbetsinsatser, färre provtagningar och därmed lägre kostnader, med ökad precision i upptäckten av biverkningar och samtidigt högre värde för patienten. Principen bör kunna användas vid andra liknande kontrollprocesser i sjukvården. Vi har nu fått roboten godkänd som medicinteknisk produkt, vilket innebär att den snart kan ”gå live” på kliniken.

   Text: Maja Larsson
   Publicerad: 08 maj 2024 10:34
   Uppdaterad: 08 maj 2024 11:40
   Kategori: Kvalitetsdagen 2024

   Prenumerera på nyhetsbrevet

   Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.