8 maj, 2024

Färre fall med AI-teknik på patientrummen

Fallolyckorna minskade med 67 procent när Terese Dalåsen lät installera AI-övervakning på vissa vårdavdelningar. Nu ska tekniken implementeras i hela regionen.

Dosan i taket tar varken in ljud eller bild och är alltså inte integritetskränkande. Nu ska tekniken införas i hela regionen. Bilder: Terese Dalåsen.

Varje år nominerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett antal kvalitetsarbeten till Kvalitetspriset, som delas ut på Kvalitetsdagen i maj. Denna artikel handlar om ett av arbetena som nominerades år 2024. Läs mer om alla nominerade här: Här är de nio nominerade till Kvalitetspriset 2024 | Sahlgrenskaliv

Akutmedicin och geriatrik – område 6

Terese Dalåsen, projektansvarig – vad var det för utmaning ni ville lösa med det här kvalitetsarbetet?

– Problemet som vi ville lösa var ökningen av fallolyckor inom svensk slutenvård. Vi upplever att dagens utrustning kopplat till fallrisk är otillräcklig och vi har inte resurser till orosvak/x-vak. Det påverkar våra patienter negativt och belastar vården ekonomiskt.

Hur gick ni till väga?

– Vi började med att utforska användningen av digital AI-övervakning som ett proaktivt verktyg för att förebygga och förhindra fall inom slutenvården. Det gjorde vi genom att externa företag fick presentera sina produkter och utefter vår kravprofil gick vi vidare med provuppställning. Provuppställningar och utvärderingar gjordes på två olika sjukhusavdelningar, en på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en på Södra Älvsborgs sjukhus, för att vi skulle kunna bedöma effektiviteten och genomförbarheten av tekniken.

Vad blev resultatet?

– Resultatet visade en dramatisk minskning av andelen fall med cirka 67 procent efter implementeringen av digital AI-övervakning. Tekniken möjliggjorde förebyggande åtgärder såsom att vårdpersonal fick signal om när det fanns en risk för fall på patientrummet och då hade möjligheten att hinna in innan ett fall hade skett. Det bidrog till ökad patientsäkerhet samt att vi ser ekonomiska fördelar för vården genom färre orosvak, färre röntgenundersökningar och andra omfördelningsnyttor. I april i år beslutade styrelsen för hälso- och sjukvårdens digitalisering att vi ska få gå vidare med upphandling för att införa det här systemet i hela Västra Götalandsregionen.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 08 maj 2024 10:35
Uppdaterad: 08 maj 2024 11:51
Kategori: Kvalitetsdagen 2024

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.