8 maj, 2024

Många mil i husbil för personer med beroende

Verksamhet Beroende ville nå ut till fler personer med opioidberoende. Lösningen blev att skaffa en husbil, bemanna den med en sjuksköterska och köra till platser där målgruppen redan fanns. ”Vi gjorde anpassningar för att de svårast sjuka inte skulle stängas ute”, säger sektionsledare Sofia Lexén.

Under 2023 tog verksamheten emot över 400 besökare i husbilen. De personer som fick någon form av sjukvårdsinsats tillfrågades om de skulle ha sökt vård på annan plats om vi ej funnits på plats den dagen, 80% svarade att de inte skulle ha gjort det.

Varje år nominerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett antal kvalitetsarbeten till Kvalitetspriset, som delas ut på Kvalitetsdagen i maj. Denna artikel handlar om ett av arbetena som nominerades år 2024. Läs mer om alla nominerade här: Här är de nio nominerade till Kvalitetspriset 2024 | Sahlgrenskaliv

Verksamhet Beroende – Mobilt team beroende – Område 2

Sofia Lexén, sektionsledare på Substitutionsmottagningen Olskroken och Substitution dagvård – vad var det för utmaning ni behövde lösa?

– I Sverige dör varje år flera hundra personer i opioidrelaterade överdoser. Det finns effektiv behandling för opioidberoende men uppskattningsvis når vi bara en dryg femtedel av de opioidberoende i Västra Götalandsregionen.  Sedan 2018 kan personer som brukar opioider få utdelat opioidantagonisten naloxon som nässprej, vilket kan häva en pågående överdos och verka livräddande. Naloxon delas ut vid våra beroendemottagningar, men det finns en stor grupp vi inte har kunnat nå – de som inte är inskrivna vid någon sjukvårdsinrättning. För personer med en beroendesjukdom kan en svår social situation i kombination med en psykiatrisk samsjuklighet försämra förmågan att tillgodogöra sig vården på det sätt som den är uppbyggd idag. Här såg vi behov av att göra anpassningar så att inte de svårast sjuka stängs ute.

Sofia Lexén.

Med ett drogbruk tillkommer det flera risker för komplikationer, däribland risk att drabbas av blodburen smitta, där den mest förekommande är hepatit C. Det finns idag effektiv behandling av hepatit C och ett globalt mål satt av WHO att eliminera hepatit till år 2030, men precis som för beroendevården finns det brister i våra sätt att fånga upp och komma i kontakt med de drabbade.

Hur gick ni till väga?

– Med hjälp av en husbil började vi besöka akutboenden och andra verksamheter där målgruppen redan fanns. Det vi erbjöd var drop in-besök för information om tillgänglig beroendevård, utredning av opioidberoende vid behov av läkemedelsassisterad behandling, utdelning av naloxon och provtagning för blodburen smitta. Vi passade även på att erbjuda utbildning i LARO (läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende) och naloxon till personal vid de verksamheter vi besökte.

Vad blev resultatet?

– Under 2023 tog vi emot över 400 besökare i husbilen. De personer som fick någon form av sjukvårdsinsats tillfrågades om de skulle ha sökt vård på annan plats om vi ej funnits på plats den dagen, 80% svarade att de inte skulle ha gjort det. Värt att nämna är att en besökare som fått naloxon av oss kom tillbaka några månader senare och berättade att han använt läkemedlet på en anhörig med en livshotande heroinöverdos. Personen överlevde.

Något som projektet har visat är betydelsen av samverkan. Målgruppen finns på akutboenden och andra verksamheter drivna av kommun eller idéburen sektor. Här har personalen en otrolig erfarenhet och kunskap, men de saknar sjukvårdsutbildning. Detta kan vi bidra med och i gengäld få dra nytta av deras kompetens och det förtroende målgruppen har för dem. Tack vare samverkan drivs nu projektet vidare med endast en sjuksköterska och omfattningen har kunnat öka från 1 dag/vecka till 5 dagar/vecka.

Läs mer: Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar mobilt beroendeteam | Sahlgrenskaliv

Text: Maja Larsson
Publicerad: 08 maj 2024 10:35
Uppdaterad: 08 maj 2024 10:52
Kategori: Kvalitetsdagen 2024

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.