26 april, 2023

Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar mobilt beroendeteam

I april började ett nytt mobilt beroendeteam att rulla i Göteborg. Teamet är det första i sitt slag i hela Sverige, och kommer att arbeta uppsökande för att ge vård till personer som lider av beroendesjukdomar med eller utan psykiatrisk samsjuklighet.

Sjuksköterskan Hanah Lumley Thuroczy, sektionsledaren Sofia Lexén och arbetsterapeuten Natalie Ekstedt gjorde sina första arbetspass i bussen när den drog igång sin verksamhet den 17 april.

– Mobila lågtröskelmottagningar är en viktig åtgärd för att minska skador och dödsfall till följd av droger. Det är ofta helt livsavgörande för individen och möjliggör också andra rehabiliterade insatser. Den här typen av skadereducerande arbete genererar också stora besparingar för samhället i minskade infektioner, kriminalitet och dödsfall, säger Sofia Lexén, sektionsledare Substitutionsmottagning Olskroken och Substitution dagvård.

Det nya mobila teamet, som drog igång sin verksamhet 17 april i år, ska erbjuda åtgärder för att förhindra dödliga överdoser och minska skadorna som droganvändning medför. I bussen kan patienter få tillgång till provtagning av hepatit och Hiv, information om tryggt användande av droger och tillgång till motgiftet Naloxon. Patienterna kan också få information om och påbörja utredning för läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO).

Läs mer om LARO: Hög efterfrågan på läkemedelsbehandling för opioidberoende – 100 fler i behandling i år | Sahlgrenskaliv

Sektionsledare Sofia Lexén och sjuksköterska Hanah Lumley Thuroczy.

”Tröskeln till vården måste vara låg”

Det här är alla åtgärder som redan erbjuds patienter på Östra sjukhuset, men med hjälp av bussen vill sjukhuset ytterligare öka tillgängligheten och etablera kontakt med annars svårnådda och utsatta grupper för att motivera till vård och behandling.  

 – För den som har ett beroende eller aktivt skadligt bruk måste tröskeln till vården vara låg. Sjukvården behöver finnas tillgänglig, och arbeta uppsökande för att möta upp och ge stöd. Genom det mobila teamet vill vi sänka trösklarna till vården ytterligare och komma i kontakt med fler. Det i sin tur skapar möjligheter att erbjuda fler personer hjälp, både med deras hälsa och att etablera kontakt med beroendevården, säger Sofia Lexén.

Det mobila teamet består av läkare, sjuksköterska, skötare och arbetsterapeut. Projektet har fått finansiering av både Innovationsfonden i VGR och Område 2:s egna innovationsfond. Bussen kommer inledningsvis att rulla två dagar i veckan och stanna vid Johanneskyrkan, Järntorget och akutboendet Victor för personer i hemlöshet.  

Arbetsterapeut Natalie Ekstedt och sektionsledare Sofia Lexén.

– Bussen är flexibel och kommer på sikt att kunna stanna där den behövs, säger Sofia Lexén.

Ökar tillgången till LARO

En dag i veckan kan personer, som blivit godkända för LARO och står på väntelista till substitutionsprogrammet, komma till bussen på bokade besök för att få läkemedelsbehandling.

– Vi har sett en kraftigt ökad efterfrågan på substitutionsbehandling vid opioidberoende, och i dagsläget väntar cirka 70 personer på att få påbörja behandlingen i öppenvården. Genom att erbjuda vissa patienter farmalogisk behandling på bussen kan vi erbjuda en insats till de som står i kö och öka tillgången till LARO, säger Sofia Lexén.

Mer om Beroendevårdens skadereducerande arbete

  • Testning, vaccination och behandling för hepatit C

Personer som injicerar droger har en ökad risk att infekteras av infektionssjukdomar såsom hiv och hepatit B och C. Världshälsoorganisationen, WHO, har som mål att hepatit C ska vara utrotat år 2030, och sedan förra året finns en nationell elimineringsplan för hepatit C.

  • Öka tillgängligheten till naloxon

Cirka 90 procent av de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige orsakas av opioider, och den svenska narkotikadödligheten är högst i Europa. Naloxon är ett motgift i nässprayform som häver effekterna av en överdos. När naloxon sätts in minskar opioidernas andningsdämpande effekter, personen börjar ­andas igen och vaknar ur medvetslösheten.

  • Ökad tillgång till och kunskap om läkemedelsassisterad behandling för att behandla opioidberoende

LARO står för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Det är en behandling med läkemedel till personer med ett opioidberoende som ges tillsammans med psykologisk eller psykosocial behandling eller psykosociala stödinsatser som är strikt reglerad genom en föreskrift från Socialstyrelsen

Text: Karin Lerjestedt Walka
Publicerad: 26 april 2023 10:54
Uppdaterad: 04 maj 2023 07:23
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.