8 maj, 2024

Kölistan som försvann

887 personer stod i kö till hjärtultraljud på Klinisk fysiologi. Nu är det i princip noll. Lösningen stavades smart schemaläggning, studentmottagning och tydligare remisser - bland mycket annat.

Optimerad schemaläggning och förbättrat resursutnyttjande har lett till effektivare arbetsflöden och en mer hållbar arbetsmiljö, berättar Kristian Wasén och Valentina Dram Søndberg.

Varje år nominerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett antal kvalitetsarbeten till Kvalitetspriset, som delas ut på Kvalitetsdagen i maj. Denna artikel handlar om ett av arbetena som nominerades år 2024. Läs mer om alla nominerade här: Här är de nio nominerade till Kvalitetspriset 2024 | Sahlgrenskaliv

Verksamhet Klinisk fysiologi

Kristian Wasén, öververksamhetsutvecklare och Valentina Dram Søndberg, vårdenhetschef – vad var problemet som ni ville lösa?

– Ultraljudsundersökning av hjärtat (UCG) spelar en mycket viktig roll för vårdkedjor inom primär- och specialistsjukvården. Klinisk fysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför cirka 18 000 UCG per år och uppdraget omfattar både akut och planerad vård. Under flera år har hjärtultraljudverksamheten brottats med långa väntetider för vissa grupper av polikliniska patienter. Våra analyser visade att verksamheten klarade akutuppdraget mycket bra – men att detta skedde på bekostnad av elektiva undersökningar med lägre prioritet, med längre väntetider som följd. Det har varit en utmaning att matcha produktionsnivåer med ett stort remissinflöde, vilket ledde till obalanser och köbildning där orderingången ofta översteg produktionskapaciteten.

Hur gick ni till väga?

– Förbättringsarbetet omfattade flera olika satsningar. En tvärprofessionell grupp upprättade en detaljerad processkarta med prioriterade åtgärdsinsatser. En nyupprättad studentmottagning på Mölndal började utföra UCG på patienter med enklare patologi, vilket bidrog till ökad produktionskapacitet. Utöver kortsiktiga kökortningsinsatser med tillfällig kvälls- och helgmottagning, optimerades tidsbokningen också för att på sikt komma till rätta med obalanser i produktionen. Vissa morgontider som tidigare var förbehållna för inneliggande patienter omvandlades till elektiva undersökningar.

Förändringsarbetet sträckte sig även utanför den egna verksamheten. Många remisser är ofullständiga och kräver extra onödigt arbete. Systematiskt arbete med kloka kliniska val involverade samarbete med flera grupper som remitterar till oss (bland annat akutmedicin, AnOpIVA och Kardiologen) för att identifiera överdiagnostik och öka antalet korrekta remisser. Det bidrar till kloka diagnostiska val och effektivare vårdproduktion.

Vad blev resultatet?

– Tillgängligheten förbättrades avsevärt under det senaste året. Den tidigare kölistan hade 887 patienter med utgånget måldatum (medicinsk prioritering), men den kölistan har i princip försvunnit idag, vilket innebär att vi håller våra ledtider för nästan alla våra patienter. Särskilt uppnåddes kortare ledtider för patientgrupper med medicinskt måldatum 6-8 veckor och planerade kontroller. Optimerad schemaläggning och förbättrat resursutnyttjande har lett till effektivare arbetsflöden och en mer hållbar arbetsmiljö.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 08 maj 2024 10:39
Uppdaterad: 08 maj 2024 11:45
Kategori: Kvalitetsdagen 2024

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.