8 maj, 2024

Administratörer och enkäter gjorde uppföljningen smidigare

40 procent av patienterna fick inte uppföljning i rätt tid efter sin prostatacanceroperation, och många fick vänta onödigt länge på att få en behandlingsplan. Men det blev det ändring på när administratörer tog över vissa läkaruppgifter och behandlingsplanen strukturerades.

Tryggare patienter och 400 frigjorda läkartimmar årligen - det blev resultatet efter ett kvalitetsarbete på urologen.

Varje år nominerar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett antal kvalitetsarbeten till Kvalitetspriset, som delas ut på Kvalitetsdagen i maj. Denna artikel handlar om ett av arbetena som nominerades år 2024. Läs mer om alla nominerade här: Här är de nio nominerade till Kvalitetspriset 2024 | Sahlgrenskaliv

Verksamhet urologi – Område 5

Anna Fredriksson, verksamhetsutvecklare inom urologi, vad var problemet som ni ville lösa genom det här kvalitetsarbetet?

– Efter en prostatacanceroperation följs patienten alltid upp avseende biverkningar (urinläckage och impotens) samt onkologiskt resultat. Denna uppföljning har över tid inte varit strukturerad, vilket har lett till att patienter fått vänta längre än nödvändigt på behandling för sina besvär. Över 40 procent av dessa patienter fick heller inte sin PSA-uppföljning i tid. Den uppföljningen administrerades tidigare av läkare, men bristande tillgänglighet ledde till ineffektiv vård och lång väntan på svar, vilket i sin tur ledde till ökad oro hos dessa patienter.

  Hur gick ni till väga?

  – Förbättringsarbetet gjordes i tvärprofessionella grupper, där möjliga åtgärder identifierades genom en processkartläggning. Vi kom fram till att vi ville utveckla rehabiliteringsplanen genom att använda oss av befintliga nationella enkäter. Patienterna besvarade sedan tidigare en digital enkät inför sin planerade operation. I förbättringsarbetet har en motsvarande enkät om symtom och biverkningar införts inför det återbesök patienterna får göra till den som opererade, ungefär 6-8 veckor efter operation. Baserat på svaren från denna enkät kunde symtom och biverkningar snabbt identifieras och rätt behandling sättas in.

  När det gäller PSA-uppföljningen så identifierade vi en möjlig uppgiftsväxling från läkare till administrativ personal. Vid en PSA-uppföljning ska värdet vara omätbart. Numera bedömer administrativ personal svaren. Om PSA-värdet är omätbart skickar de ut standardiserade brevsvar och bokar nästa uppföljning. Om värdet däremot är mätbart lämnas ärendet till läkare för fortsatt handläggning.

   Vad blev resultatet?

   – Resultatet blev en standardiserad rehabiliteringsplan, som skapas tillsammans med patienten och som gör att det snabbare och på ett mer strukturerat sätt går att identifiera patienter som lider av urinläckage eller impotens efter radikal prostatektomi. Genom fokus på kompetens och uppgiftsväxling, från läkare till administratör, så har det inneburit att nästintill alla patienter får sin PSA-uppföljning i tid. Vi har därmed fått tryggare patienter samtidigt som vi frigjort cirka 400 läkartimmar årligen, som i sin tur medfört att vi kunnat ta emot fler förstagångsbesök.

    Text: Maja Larsson
    Publicerad: 08 maj 2024 10:50
    Uppdaterad: 08 maj 2024 10:50
    Kategori: Kvalitetsdagen 2024

    Prenumerera på nyhetsbrevet

    Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.