20 september, 2021

Här är de nominerade till Sahlgrenska Universitetssjukhusets stora kvalitetspris

Varje år delar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ut det stora Kvalitetspriset till personer som genomfört ett extra bra kvalitetsarbete. Bland de nominerade för 2021 och 2020 finns kvalitetsarbeten från förlossningsvården, barnmedicin, hud- och könssjukvården, infektion och ortopedi.

22 september går sjukhusets Kvalitetsdag av stapeln. I vanliga fall är Kvalitetsdagen en dag då medarbetare från hela sjukhuset samlas för att ta del av varandras kvalitets- och utvecklingsarbeten. Men i år, precis som förra året, arrangeras Kvalitetsdagen i en liten skala och sänds digitalt. Alla som arbetar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan se sändningen live den 22/9 klockan 13.30-16.00, eller i efterhand. Mer information finns på sjukhusets intranät.

Åtta arbeten är nominerade, fyra från 2020 och fyra från 2021, vilket innebär att två kommer vinna priser. Här är samtliga nominerade.

2020:

Barnmedicin: ”Är vårdbesök på distans möjligt för barn med cystisk fibros?”

en kvinna hjälper ett barn att blåsa spirometri. barnet har som ett rör i munnen som han blåser i

Barn med lungsjukdomen cystisk fibros och deras vårdnadshavare tillbringar mycket tid på sjukhus, och för varje besök på sjukhuset reser familjerna i snitt 120 kilometer. För att göra vården mer jämlik och lättillgänglig har CF-mottagningen skapat ett helt nytt digitalt arbetssätt, som visat sig kunna ersätta en stor del av sjukhusbesöken. Läs en intervju med barnläkaren Marcus Svedberg här.

Infektion: ”Att vara med på tå ger färre fall”

Bättre och tidigare fallriskbedömning, fler hjälpmedel och gedigen utbildning – det är några av faktorerna som hjälpt Infektionskliniken att minska antalet fall och fallolyckor. Arbetssättet har varit extra lyckosamt under pandemin, när även de yngre patienterna haft förhöjd risk för att falla och slå sig. Klicka här för att läsa om arbetet, som under Kvalitetsdagen presenteras av Matilda Jansson och Johanna Petersson Viir.

Kvinnosjukvården: ”Utveckling av Sveriges första akutmottagning för gravida och nyförlösta”

Förlossningsläkaren Linnéa Lindroos har utvecklat ett unikt triagesystem för att sortera gravida kvinnor som söker akutvård. Under 2017 infördes det på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och nu sprids det till flera av landets största sjukhus. Arbetssättet har också inneburit en helt egen mottagning med namnet Akutmottagningen för gravida och nyförlösta som öppnade i oktober 2018. Mottagningen ligger i direkt anslutning till förlossningen. Läs mer om projektet här.

Ortopedi: ”Skoliosprojektet: dubblerat flöde genom multidisciplinärt processarbete”

Förändringsarbete i komplexa miljöer är ofta jobbigt och utmanande. Men det går! Det säger Per Wessberg, överläkare inom ortopedi, som kan se tillbaka på ett framgångsrikt utvecklingsarbete där antalet avancerade skoliosoperationer gått från en per dag till två. Läs om skoliosprojektet här.

2021:

Infektion: ”Från 0 till 100 på 8 veckor – hur Infektions-IVA ställde om under pandemin”

På infektionskliniken var medarbetarna vana vid att vårda personer med svår infektion. Men inte vid att göra flera intuberingar per dag. När pandemin kom fick arbetssättet förändras i grunden – något kliniken kommer ha nytta av länge. Läs en intervju med vårdenhetscheferna Lotta Koitrand och Helén Zeidlitz här.

Barnmedicin: ”SUBFI – screening för att upptäcka barn som far illa”

sjuksköterskan Ida Horst undersöker en bebis

Blåmärken på konstiga ställen. Historier som inte går ihop. Varje år upptäcker Barnakuten på Drottning Silvias ett hundratal barn som misstänks fara illa. Ett nytt arbetssätt kan bekräfta personalens misstankar och hjälpa barnen. Barnsjuksköterskan och sektionsledaren Ida Horst startade arbetet i samband med att hon skrev D-uppsats under utbildningen till specialistsjuksköterska i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Läs mer om screeningen här.

Hud- och könssjukvård: ”Effektivisering av vårdprocess i flera led med hjälp av bildremisser, färre uppföljningsbesök och workshifting”

Resurskrävande teknik och växande köer gjorde att verksamhetsområdet Hud- och könssjukdomar behövde förändra vården kring hudcancer som kräver så kallad Mohs kirurgi. Här berättar överläkaren John Paoli om hur Mohs kirurgi-teamet lyckades få till 20 extra operationsdagar per år.

Kvinnosjukvården: ”Egenmonitorering för kvinnor med komplicerad graviditet”

Gravida kvinnor med diabetes behöver göra många kontroller hos Specialistmödravården. Sedan ett år tillbaka har mottagningen utrustat en del kvinnor med egen blodtrycksmanschett, urinstickor och hem-CTG. Konceptet kallas egenmonitorering och känns för många både tryggare och smidigare än sjukhusbesök. Se mer om egenmonitoreringen i en film här.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 20 september 2021 13:04
Uppdaterad: 20 september 2021 13:44
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.