20 september, 2021

Dubbelt så många skoliosoperationer

Förändringsarbete i komplexa miljöer är ofta jobbigt och utmanande. Men det går! Det säger Per Wessberg, överläkare inom ortopedi, som kan se tillbaka på ett framgångsrikt utvecklingsarbete där antalet avancerade skoliosoperationer gått från en per dag till två.

Om alla berörda personalkategorier får vara delaktiga och har samma målbild så går det att genomföra stora förändringar, menar ortopeden Per Wessberg. Foto: Johanna Ewald St Michaels.

Vad har ni haft för utmaning?

– Det hela började med ett utvecklingsprojekt inom operation på Sahlgrenska med målet att optimera flödena. Det ville vi på sektionen för Ryggkirurgi & Tumörortopedi delta i. Inledningsvis pratade vi om att förändra flödet för de mindre ingreppen men jag tyckte att vi skulle ta oss an något svårare, nämligen skolioskirurgi. Det var tidigare en heldagsaktivitet med lång förberedelsetid. Från att patienten sövdes till knivstart gick två timmar. En anledning var att de många personer – kirurg, anestesiläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, neurofysiologer med flera – som är inblandade i en skoliosoperationarbetade sekventiellt, istället för parallellt. Det vill säga, den enes jobb avslutades innan nästa kunde ta vid och göra sin grej, vilket drog ut på tiden. Målbilden var istället att arbeta mer som vid ett depåstopp i formel 1 – alla gör sin grej samtidigt!

Ett annat mål i skoliosprojektet var att förbättra patientens mående efter operation, underlätta återhämtningen och korta vårdtiden. Dessa patienter har mycket smärta och brukade tidigare må väldigt illa efter operation på grund av att de får mycket smärtstillande.

Så hur löste ni allt detta?

– Vi började att låta den inblandade personalen utarbeta arbetssätt för att i görligaste mån arbeta parallellt i stället för sekventiellt under förberedelserna för att komma igång snabbare, till exempel genom att en person kan sätta elektroder på fötterna medan en annan arbetade vid huvudändan. Därigenom lyckades vi faktiskt halvera förberedelsetiden och kan komma igång tidigare med operationen. Detta ihop med att vi är två kirurger som opererar gör att vi hinner med en operation på förmiddagen och en på eftermiddagen, mot tidigare en per dag.

Parallellt med detta arbetade vi också med att införa ett nytt ”protokoll” så kallat ”Enhanced recovery after surgery”, för bland annat läkemedel för att förbättra smärtlindringen och minska illamående efter operation. Allt för att underlätta patientens återhämtning. Efter ett studiebesök i Oslo där de arbetade framgångsrikt med detta införde vi det hos oss. Patienter som tidigare varit de som mått sämst efter operation visade sig må mycket bättre när morfindosen kunde minskas och ersättas med andra metoder för smärtlindring. Tidigare behövde skoliospatienter ofta stanna en vecka på avdelning, nu har 75 % kunnat åka hem på torsdag kväll efter en operation på måndag. Det är som att vända på en hand! Dessa patienter uppfattas nu som enkla, för att tidigare ha varit bland de mest krävande att vårda.

Sammantaget har vårdtiden kortats avsevärt och vi har minskat kötiden till operation för patienter med skolios. Vi närmar oss vårdgarantin som är operation inom 90 dagar.

Vad har ni lärt er?

– Förändringsarbete i komplexa miljöer som operation är svårt. Det kräver mycket jobb och uthållighet. Men om alla berörda personalkategorier får vara delaktiga och har samma målbild så går det! Detta arbete har gjorts i samarbete med operation- och anestesienheterna på Sahlgrenska och de ska ha mycket cred för att vi lyckats.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 20 september 2021 10:47
Uppdaterad: 20 september 2021 10:47
Kategori: KVALITETSDAGEN 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.