20 september, 2021

Workshifting och slimmade rutiner gav 20 extra operationsdagar per år

Resurskrävande teknik och växande köer gjorde att verksamhetsområdet Hud- och könssjukdomar behövde förändra vården kring hudcancer som kräver så kallad Mohs kirurgi.

20 extra dagar per år gör sig operationsteamet redo för att utföra Mohs kirurgi. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Utmaningen

Vid verksamhetsområde Hud- och könssjukdomar används en särskild kirurgisk teknik för att avlägsna svåravgränsad högaggressiv basalcellscancer i närheten av eller på näsa, läppar, öron och ögonlock. Tekniken kallas Mohs kirurgi och Sahlgrenskaliv har skrivit om den tidigare. Med Mohs kirurgi kan ett team med specialutbildad personal operera fyra patienter på en och samma dag. Teamet består av hudläkare, sjuksköterska, undersköterska, biomedicinsk analytiker och patolog.

 – Tekniken är resurskrävande och kräver särskilda insatser från många teammedlemmar pre- och postoperativt. Vi har också haft växande köer och behövde kunna operera fler patienter per år utan att utöka personalstyrkan, berättar John Paoli, överläkare i hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

John Paoli.

Lösningen

Tillsammans med alla inblandade yrkeskategorier i teamet, administrativ personal, vårdenhetschef och verksamhetsutvecklare, genomfördes en mycket detaljerad kartläggning av vårdprocessen för patienterna som behöver Mohs kirurgi.

  – Vi identifierade flera sätt att effektivisera de pre- och postoperativa processerna samt genomtänkta lösningar för att minska på behovet av särskild personal på själva operationsdagarna genom så kallad workshifting.

Den första åtgärden var att införa standardiserade remisser med krav på bilder, PAD-svar och uppgifter om patientens allmäntillstånd. Enheten använder nu teledermatologiska remissbedömningar vilket har minskat behovet av fysiska preoperativa bedömningar med 90%.

– Tidigare kontrollerade vi patienterna i 2 respektive 5 år men forskningen och våra egna registerdata visade att återbesöket efter 5 år kunde slopas helt. Detta sparar oss ca 200 extra läkarbesök per år, säger John Paoli.

Bristen på patologer har länge varit den största orsaken till att teamet inte har kunnat operera så många dagar per år som egentligen behövs. Hudläkarna i Mohsteamet har därför likt Mohskirurger i USA, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien tränats i att genomföra sina egna histopatologiska radikalitetsbedömningar, något bara patologerna gjorde tidigare.

– Nu har vi kunnat införa 20 extra operationsdagar per år tack vare att vi inte kräver patologens närvaro på 70% av våra operationer.

Nästa steg är att minimera antalet sjuksköterskebesök för postoperativ sårvård.

– Vi har utvecklat enkla skriftliga instruktioner inklusive bilder för distriktssköterskor för att underlätta omläggning inom primärvården vid till exempel hudtransplantat eller sekundärläkning.  Vidare erbjuder vi möjligheten till teledermatologisk postoperativ bedömning så att distriktssjuksköterskor kan få snabba och effektiva råd om sårläkningen kompliceras utan att behöva boka in extrabesök på sjukhuset.

Lärdomar

John Paoli beskriver att det var mycket utvecklande för de inblandade att få vara med och genomlysa hela vårdprocessen och patientens väg från remiss till slutkontroll.

– Det är alltid upplysande för alla i ett team att få insyn i och förstå allt som övriga yrkeskategorier i teamet faktiskt gör när man själv är upptagen med sina egna arbetsuppgifter. Det är också inspirerande att få arbeta i ett så fantastiskt engagerat team som verkligen brinner för att våra patienter skall få så gott omhändertagande som möjligt, ett team som respekterar varandra, som lär sig av varandra och som alltid gör sitt yttersta för att verksamheten skall fungera utifrån befintliga resurser och möjligheter.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 20 september 2021 11:32
Uppdaterad: 20 september 2021 11:32
Kategori: KVALITETSDAGEN 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.