Artiklar

Hallå där, Nils Crona!

Du är mångårig medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande för Nätverket för Hälso- och Sjukvård samt arrangör av konferensen ATMP – På väg mot framtidens sjukvård. Vad kommer den konferensen att handla om?

Tydliga behandlingsrutiner kan minska behovet av operation vid fotledsfraktur

Med en tydlig behandlingsrutin kan man minska andelen fotledsfrakturer som måste opereras med 20 procentenheter, till stor nytta för både patient och vårdgivare. Det visar en avhandling av Emilia Möller Rydberg, doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare i ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nationell kraftsamling kring kvantteknologi – tar steget in i sjukvården

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att ha en ledande roll i ett nytt nationellt projekt kring mognadsgraden för kvantteknologi i den svenska hälso- och sjukvården. Efter att ett företag för första gången investerat i en kvantdator i sjukhusmiljö i USA, kan en liknande utveckling bli aktuell även i Sverige. Det tror Justin Schneiderman, forskare och projektledare.

Bättre diagnostik i buss

Nu har forskningsteamet på Hjärtbussen lyckats samla in data från 200 patienter och dragit många intressanta lärdomar kring patienter med hjärtsvikt.

Vanligt med långvarig trötthet efter IVA-vård för svår covid-19

Vid uppföljningen ett år efter intensivvård för svår covid-19 var trötthet mycket vanligt bland första vågens IVA-patienter i Göteborg. Av de 104 patienter som svarade på enkäten angav 67 personer att de var trötta. Det visar en studie genomförd av forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Teknik som halverar vårdköerna och räddar liv”

Hur kan sjukvården dra nytta av de moderna tekniska innovationerna? Och på vilket sätt möts läkarkonst och ingenjörskonst? Ett möte skedde i alla fall på Göteborgs Läkarsällskap den 9 mars, när såväl Sahlgrenska Universitetssjukhusets direktör och Chalmers tekniska högskolas rektor var inbjudna.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får högt betyg av blivande specialistläkare

Var fjärde läkare på sjukhuset är en ST-läkare under utbildning. Pandemin innebar utmaningar för utbildningen - men den årliga ST-enkäten visar att 9 av 10 ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset anser sig ha goda möjligheter att nå sina mål. Dessutom säger sju av tio som inte börjat forska än att de vill göra det i framtiden.

Möt sju av sjukhusets kliniska forskare

Hur hittar man sin nisch? Och hur går det till när man applicerar sina egna resultat på vården? Möt sju kliniska forskare som alla drivs av att lösa patienternas gåtor - inom forskningsfält som spänner från nyföddas ögon till bröstcancer och thoraxkirurgi.

Sjukhusledningens strategi: så ska det bli lättare att forska

Visionen är glasklar för professorerna Caterina Finizia och Ann-Marie Wennberg i sjukhusledningen. Forskning ska vara en naturlig karriärväg för de flesta professioner på sjukhuset. Den som vill ska få tid att forska - och högre lön.

Forskningsdagen bjöd på olika perspektiv på covid

Pandemin satte stopp för den planerade Forskningsdagen i våras, men nu har den äntligen kunnat genomföras. Årets dag var den sjätte i ordningen, och tog det stora greppet på Sahlgrenska akademins och Sahlgrenska Universitetssjukhusets forskning om covid.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.