23 mars, 2022

”Teknik som halverar vårdköerna och räddar liv”

Hur kan sjukvården dra nytta av de moderna tekniska innovationerna? Och på vilket sätt möts läkarkonst och ingenjörskonst? Ett möte skedde i alla fall på Göteborgs Läkarsällskap den 9 mars, när såväl Sahlgrenska Universitetssjukhusets direktör och Chalmers tekniska högskolas rektor var inbjudna.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör och professor.

– Sjukvården måste ta hjälp av tekniken eftersom det frigör tid så fler kan få hjälp. Det menade Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör och professor när hon pratade inför Göteborgs läkarsällskap den 9 mars.

Temat för kvällen var Innovation, teknik och läkarkonst och vad passade då bättre än att även Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers tekniska högskola och professor i fasta tillståndets elektronik också medverkade?

– Vi tittar alltid aktivt på gränsytan mellan vård och teknik så att det är ett område som ska vara fortsatt intressant för ingenjörsstudenter, sade Stefan Bengtsson. Båda två var överens om att det redan nu finns många områden där sjukvård och teknik möts, men också att det behövs mer utbildning och mer utveckling.  

Det handlar ju om några av vårdens utmaningar, som att fler lever mycket längre samtidigt som det inte finns oändliga resurser att ge till vården. Utmaningar som kan lösas med innovation och genom att vården utnyttjar teknikens möjligheter.

– Forskning och innovation behövs för patientens skull, sade Ann-Marie Wennberg.

Hon pratade också om hur läkarens roll är att stå för den medicinska kompetensen och berättade om några goda exempel på vad som görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon nämnde bland annat mobil röntgen, ett projekt som Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver där modern teknik och bilddiagnostik banar vägen för effektivare sjukvård. Många möjligheter öppnas när sjukvårdspersonal kan ta med sig en röntgenkamera som endast väger 3,5 kilo och undersöka till exempel sköra äldre som har svårt att ta sig in till sjukhusen.

Tema: Innovation, teknik och läkarkonst

Förutom Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör och professor, medverkade Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers tekniska högskola och rektor och professor i fasta tillståndets elektronik. Andra talare var Sam Polesie, specialistläkare från hud- och könssjukvård samt specialistläkarna Maria Sakalaki och Maria Strandberg som har gått kursen ST teknik och innovation. Programmet inramades av Peter Kelly, sektionsledare på Sahlgrenska Universitetssjukhusets läkargrupp för innovation och teknik.

Ett annat exempel som Ann-Marie Wennberg nämnde var teledermatologi, alltså tekniken för att fotografera födelsemärken inför analys.

– Det här är en teknik som halverar vårdköerna och räddar liv, sade Ann-Marie Wennberg. Så att en bild säger mer än tusen ord gäller verkligen när det handlar om födelsemärken.

Ann-Marie Wennberg pratade också om den kompetensutveckling som finns i dag, som kursen ”ST teknik och innovation” och forskarskolan för doktorandprojekt som rör hälsa och teknik. Forskarskolan är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers och Göteborgs Universitet.

För Chalmers handlar det bland annat om att hitta nya sätt att kombinera teknik och medicin, som inom ergonomi, läkemedel och system för miljö.

– Men det finns redan en god tradition av att högskolan och sjukhuset arbetar tillsammans, till exempel civilingenjörsutbildningen med fokus på medicinteknik, sade Stefan Bengtsson.

– Men nya områden utvecklas hela tiden, som arbetet med tankestyrda proteser och centrum för vårdens arkitektur, fortsatte Stefan Bengtsson. För det här är ju områden som hela tiden utvecklas.

Ämnet engagerar och från publiken kom det frågor om både det ena och det andra. Till exempel så lyftes frågan om etik och regelverk vid användandet av AI inom vården, hur viktigt det är att inte tappa bort etiken och hantera AI på ett klokt sätt så att det aldrig äventyrar relationen mellan läkare och patient.

En annan fråga som åhörarna lyfte var att stora teknikföretag kan pumpa in pengar i projekt på ett sätt som offentlig verksamhet inte kan göra.

– Därför behövs självständig forskning, sade Stefan Bengtsson. Så det är lättare att veta i vilka sammanhang som akademin ska gå in och medverka i ett projekt.

Ann-Marie Wennberg och Stefan Bengtsson var överens om att även om det finns samarbetsytor redan så behöver läkare och ingenjörer fortsätta att närma sig varandra och förstå varandra bättre. Läkare behöver visa såväl ett ledarskap som att vara lagspelare för att driva på utvecklingen. Men det behövs också nya yrken inom vården, som civilingenjörer och bioinformatiker.

– Och vi måste alltid utgå från patienterna – annars blir det bara torrsim, avslutade Ann-Marie Wennberg.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 23 mars 2022 09:21
Uppdaterad: 24 mars 2022 15:53
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.