13 juli, 2022

Bättre diagnostik i buss

Nu har forskningsteamet på Hjärtbussen lyckats samla in data från 200 patienter och dragit många intressanta lärdomar kring patienter med hjärtsvikt.

Sara Svedlund, specialistläkare och docent i Klinisk fysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regina Fritsche Danielson, docent i kardiovaskulär fysiologi och ansvarig för forskning och tidig klinisk utveckling inom hjärt-, kärl-, njur- och metabola sjukdomar på AstraZeneca. Bild: Fanny Edstam.

I september 2020 gick startskottet för forskningsstudien kring hjärtsvikt, där den högteknologiskt avancerade Hjärtbussen fungerat som mobil mottagning. Studien är ett forskningssamarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och AstraZeneca.

Resultaten från studien kommer att presenteras efter sommaren.
– All insamlad data är inte analyserad än, men vi kommer belysa vilka mekanismer som ligger bakom olika typer av hjärtsvikt, berättar forskningsledaren Sara Svedlund, specialistläkare och docent i Klinisk fysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I dagsläget finns få specifika behandlingar för patienter med hjärtsvikt, där hjärtat har en försämrad avslappningsförmåga.
– Forskningsstudien har potential att förbättra tillvaron och behandlingen för dessa patienter, säger Regina Fritsche Danielson, docent i kardiovaskulär fysiologi och ansvarig för forskning och tidig klinisk utveckling inom hjärt-, kärl-, njur- och metabola sjukdomar på AstraZeneca.

Patientrekrytering i världsklass

Hjärtbussens forskningsteam har genomfört ett patientrekryteringsarbete i världsklass – mitt under brinnande pandemi.
– Vi har fantastiskt kompetenta och duktiga medarbetare som arbetat stenhårt med rekryteringen och genomfört studien och alla dess komplexa bedömningar på ett mycket bra sätt. En god tillgänglighet, där den mobila mottagningen placerats i patientens närområde, på olika orter runtom i regionen, har också bidragit till att det varit smidigt för patienterna att delta i studien, förklarar Sara Svedlund.

Nu avslutas insamlingen av data, men fler projekt fortsätter kring Hjärtbussen. En studie undersöker hur patienterna uppfattat miljön i Hjärtbussen, hur de blivit omhändertagna och hur det är att utredas på en mobil vårdenhet.

Potentiell framtida vårdmodell

En annan studie, ett innovationsprojekt med medel från Västra Götalandsregionens Innovationsfond, undersöker om en mobil mottagning för diagnostik skulle skapa värde i regionen. ”Nära vård” är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg inom regionen, som innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Som vårdkoncept skulle Hjärtbussen kunna gagna vården, exempelvis med kortare ledtider.
– Hjärtbussen har god potential att fungera som framtida vårdmodell nära patienten. Traditionellt är det patienten som måste förflytta sig för att kunna ta del av den här typen av specialiserad diagnostik, men med en mobil vårdmodell skulle vården komma till patienten, berättar Sara Svedlund.

Hjärtbussen ses som ett mycket gott exempel på ett bra samarbete, på likvärdiga grunder, mellan universitetssjukhuset, akademin och industrin.
– Den här typen av samverkan är något som sjukhusledningen vill främja. Hjärtbussen är ett framgångsrikt exempel på nära samverkan mellan sjukvård, forskare och industri där syftet att utveckla ännu bättre diagnostik, vård och behandlingar, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör och professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Text: Jenny Haagman
Publicerad: 13 juli 2022 09:28
Uppdaterad: 13 juli 2022 09:37
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.