13 maj, 2022

Forskning och kliniskt arbete hand i hand

Dagens forskning är morgondagens vård. SCCC samlar många forskare inom cancerområdet, som alla arbetar för att på olika sätt förbättra framtidsutsikterna för patienter med en cancerdiagnos.

Genom ett ökat samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, inom ramen för Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre, skapas ett forskningsfält där forskningen och det kliniska arbetet går hand i hand. Det ökar möjligheterna till bra och viktig forskning, vilket i sin tur ökar möjligheterna till en bättre vård framöver.

En viktig del där forskningen möter den kliniska verksamheten är tidiga prövningsenheten.

Enheten, kan genom rigorösa regler och omfattande säkerhetstänkande ge forskare och läkemedelsproducenter möjlighet att i ett tidigt skede prova hur människokroppen reagerar på framforskade behandlingar och läkemedel. Intresse för detta är stort från såväl läkemedelsbranschen som forskarvärlden och patientgrupper.

LÄS MER: Cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får internationell kvalitetsstämpel

Vanliga kliniska cancerstudier är ofta begränsade till vissa specifika diagnoser, medan de riktigt tidiga studierna många gånger riktar sig till en bredare patientkrets.

Annika Baan. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

– Det öppnar möjligheter för grupper som inte omfattas av så många pågående studier, säger Annika Baan som är chef för Tidiga prövningsenheten onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Det ger Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center större möjlighet att leva upp till en del av sin forskningsstrategi, som säger att man vill kunna erbjuda alla cancerpatienter möjlighet att delta i kliniska studier.

– Den här enheten ger oss möjlighet att ligga i framkant av arbetet med nya behandlingar, en utveckling som hela tiden bryter ny mark, säger Annika Baan.

Läs mer om Kliniska Prövningsenheten på SCCC: Möte vid vägs ände öppnar nya möjligheter för cancerpatienter | Sahlgrenskaliv

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 13 maj 2022 14:18
Uppdaterad: 13 maj 2022 15:00
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.