10 maj, 2021

Möte vid vägs ände öppnar nya möjligheter för cancerpatienter

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets tidiga prövningsenhet möts cancerpatienter som nått vägs ände och forskare som söker nya svar i ett samarbete, som är avgörande för utvecklingen av nya behandlingsmetoder mot cancer.

Lars Ny, Vivika Berlin och Maria Fredriksson, som inte är en patient på riktigt. Foto: Paul Björkman.

– Vår uppgift är att ge förutsättningar för detta viktiga utvecklingsarbete och se till att det bedrivs med all nödvändig säkerhet och med vetenskapliga frågeställningar i fokus, säger Annika Baan, som är chef för Tidiga prövningsenheten onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den högprofessionella miljön och rigorösa säkerheten ger forskare och läkemedelsproducenter möjligheten att i ett tidigt skede prova hur människokroppen reagerar på framforskade behandlingar och läkemedel. Det finns ett stort intresse för detta från såväl läkemedelsbranschen som forskarvärlden och patientgrupper.

– Vi har sett i undersökningar att möjligheten att få delta i kliniska studier är en av de saker som cancerpatienter sätter högst värde på. Jag får regelbundet mejl och samtal från närstående eller patienterna själva, som undrar om det finns möjlighet att delta i forskningsstudier.

Urval med omsorg

Vanliga kliniska cancerstudier är ofta begränsade till vissa specifika diagnoser, medan de riktigt tidiga studierna många gånger riktar sig till en bredare patientkrets.

– Det öppnar möjligheter för grupper som inte omfattas av så många pågående studier, säger Annika Baan.

Urvalet görs med stor omsorg. Det ska vara patienter som har fått alla behandlingsalternativ, men som ändå är så pass pigga att de orkar med hela processen.

Foto: Paul Björkman

De här tidiga studierna på människor är en medveten balansgång på slak lina. Därför måste allt präglas av ett omfattande säkerhetstänk.

– När något testas för första gången på en människa måste vi vara väldigt försiktiga. Vi vet inte hur kroppen kommer att reagera på droppen eller tabletten de får, säger Annika Baan.

Avancerad utrustning – och alltid bemannat

I vårdsalen där enhetens två sängplatser står finns avancerad utrustning för att kunna följa patientens tillstånd sekund för sekund. Ett monitoreringsrum, med tre arbetsplatser, är kopplat till salen. Det ska alltid vara bemannat när en patient ligger inne.

Eftersom ingen kan förutsäga vad som ska hända är kontakten med sjukhusets intensivvård av central betydelse. En akutvagn står redo på vårdsalen och den är minutiöst avstämd med den personal som ska rycka in om något händer.

De har berättat exakt vad de vill ha på vagnen och hur det ska vara upplagt.

Ger möjlighet att ligga i framkant

För Sahlgrenska Universitetssjukhuset och för Sahlgrenska Cancer Center är den tidiga prövningsenheten en central del av sjukhusets forskning och utveckling.

– Det ger möjlighet att ligga i framkant av arbetet med nya behandlingar, en utveckling som hela tiden bryter ny mark. Att som enhet få bidra till det är förstås oerhört tillfredställande, säger Annika Baan och berättar att enheten deltog i de tidiga prövningarna på melanompatienter som ledde till utvecklingen av immunterapi med så kallade check point-hämmare, en helt ny behandlingsprincip för cancer.

– Det arbete resulterade 2018 även i ett Nobelpris.

Men även om forskningsframsteg i sig är något fantastiskt betonar Annika Baan att allt arbete i slutänden handlar om patienterna.

– Det är det som är det fantastiska med att arbete på ett universitetssjukhus som detta, där man kan koppla samman forskning på hög nivå och omsorg om den enskilde patienten, för att skapa bästa möjliga vård.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 maj 2021 15:33
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:43
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.