2 oktober, 2023

Nya siffror – Sahlgrenska Universitetssjukhusets strokevård i världsklass

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför flest trombektomier i Sverige och har några av landets snabbaste tider när det gäller vård av akut stroke. Det bekräftas i en ny rapport. Samtidigt har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tider i internationell toppklass.

Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention, tillsammans med Mikael Jerndal, specialistläkare i neurologi och verksam på strokeenheten.

Varje år drabbas cirka 20 000 svenskar av en stroke. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Det är ett mycket allvarligt tillstånd som kan leda till bland annat förlamning, talstörningar och personlighetsförändringar. Stroke måste omgående behandlas på sjukhus och i dag används två olika typer av behandlingar, var och en för sig eller i kombination. Antingen behandling med propplösande läkemedel, så kallad trombolys, eller behandling med trombektomi som innebär att man via ljumsken går in i ett blodkärl som leder hela vägen upp i hjärnan och med hjälp av en tunn kateter drar ut proppen.

– Vid stroke är tiden för behandling livsavgörande. Varje minut räknas. En timmes fördröjning av trombektomi leder till att effekten av behandlingen halveras. I praktiken kan det innebära att snabbare behandling gör att en patient slipper få en kvarstående språkstörning eller förlamning. Det i sin tur ökar sannolikheten för att patienten ska kunna återgå till sitt hem i stället för ett särskilt boende, säger Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av de som utför trombektomier på sjukhuset.

LÄS MER: Internationell utmärkelse för arbete inom strokerehabilitering

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför varje år flest trombektomier i landet och på snabbast tid, enligt de senaste årens rapporter från det nationella trombektomiregistret EVAS. Men sjukhuset är också med internationella mått mätt väldigt snabbt.

Internationella jämförelser 

  • När en patient undersökts på annat sjukhus i regionen tar det i snitt 12 minuter från ankomst till Sahlgrenska Universitetssjukhuset tills att trombektomi påbörjas. I internationella studier på sjukhus som genomför många trombektomier ligger motsvarande tider i de flesta centra på mer än 30 minuter (varierar mellan 18 och 43 minuter).
  • När en person som drabbats av en stroke kommer direkt till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för radiologisk undersökning och eventuell behandling är snittiden 42 minuter tills trombektomibehandling påbörjas. I internationella studier på sjukhus som genomför många trombektomier ligger motsvarande tider i de flesta centra på cirka 60 minuter (varierar mellan 42 och 71 minuter).

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fantastiska siffror när det gäller strokevården. Vi har en lång tradition av att genomföra denna behandling och vi fortsätter att hela tiden utveckla och driva strokevården framåt. Bland annat genom strokekameror i ambulansen, en AI-app som hjälper till vid tolkning av radiologiska bilder och nya utbildningsfilmer för medarbetare i regionen, säger Mikael Jerndal, neurolog och vårdenhetsöverläkare på strokeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Akut handläggning av ett strokefall involverar minst tjugo medarbetare, minst fem specialiteter, minst fyra yrkeskategorier och minst åtta verksamheteter. Dessa måste samarbeta snabbt och effektivt.

– Detta är ett teamarbete med många inblandade från olika delar av vårdkedjan, som ambulansvård och regionala sjukhus, där alla är viktiga för att minska antalet minuter. Vi genomför regelbundet simuleringar för att upptäcka eventuella flaskhalsar och säkerställa våra rutiner, säger Mikael Jerndal.

LÄS MER: Snabbare strokebehandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med kamera i ambulansen

– För att kunna upprätthålla de fina resultaten krävs kontinuerlig utbildning av befintliga och nya medarbetare, något som är jättesvårt när så många är involverade i den akuta handläggningen. Därför lanserade vi innan sommaren Strokeutbildningsportalen efter ett mångårigt arbete. Där finns bland annat relevanta dokument och filmer som visar hur man ska handlägga strokepatienter enligt regionala riktlinjer. Detta material ska användas i utbildningssyfte av medarbetare i hela regionen. Men portalen är öppen för alla, säger Alexandros Rentzos. 

Sahlgrenska Universitetssjukhusets strokevård

Behandling med propplösande läkemedel utförs på de flesta sjukhus, men när det gäller trombektomier är dessa koncentrerade till sju centrum i Sverige. Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför trombektomier på patienter från hela Västra Götalands län, norra Halland och ibland från angränsande regioner.

Världens första trombektomi i hjärnan utfördes 1994 på Sahlgrenska sjukhuset och under förra året utfördes 342 trombektomier på sjukhuset vilket är flest i landet.

Källa: EVAS årsrapport 2022

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 02 oktober 2023 09:18
Uppdaterad: 02 oktober 2023 14:52
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.