24 november, 2022

Var femte medarbetare är undersköterska

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset jobbar 3 700 undersköterskor – vilket gör yrkesgruppen till den näst största på sjukhuset. ”Undersköterskor, barnsköterskor och skötare är otroligt viktiga för att dagens vård ska fungera”, säger HR-direktör Maria Aleniusson.

Berätta mer – varför är den här yrkesgruppen så viktig?

– Oavsett om man arbetar på en mottagning eller avdelning så är arbetet på ett sjukhus oftast organiserat i team där alla har sin särskilda roll. I undersköterskans roll ingår bland annat att ansvara för den basala omvårdnaden, stötta patientens förmåga till egenvård och att kontrollera och rapportera vitalparametrar. Vi har numera en uppdragsbeskrivning för undersköterskor och jag tror inte att alla vet hur stort och viktigt undersköterskans kompetensområde är. Undersköterskan är dessutom ofta en person som patienten eller de närstående minns väl från sin tid i vården. Det är inte sällan det är undersköterskan som kommer med frukost på morgonen, har tid att sitta med en svårt sjuk patient en stund eller kramar om föräldrarna till ett barn som opereras.

Maria Aleniusson.

Och när det gäller skötare och barnsköterskor?

– De har ofta samma grundutbildning som undersköterskan, men själva arbetet ser förstås annorlunda ut. Skötare har en stor roll och väldigt viktig roll inom psykiatrin, som handlar om att stötta och motivera patienterna till en fungerande vardag. Barnsköterskor har också en alldeles speciell kompetens inom barnsjukvården där de till exempel sköter omvårdnaden av sjuka barn och förbereder barn inför operation.

Vad finns det för karriärvägar för undersköterskor?

– I snart tio år har Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjudit undersköterskor, skötare och barnsköterskor att läsa till specialister på arbetstid eftersom vi ser ett stort behov av specialistutbildade undersköterskor och skötare inom bland annat psykiatri, barnsjukvård, akutsjukvård och AnOpIVA. Ofta trycker vi på universitetssjukhuset på forskning som en självklar karriärväg för våra medarbetare. Eftersom undersköterska inte är en akademisk utbildning kan undersköterskor inte själva doktorera eller leda studier, men det finns många exempel på undersköterskor som arbetar med forskning på andra sätt, eller med utveckling och innovation. Ett annat viktigt uppdrag som man kan ha här på SU är att vara handledare för framtidens undersköterskor som är här på praktik.

Det pratas mycket om workshifting, eller uppgiftsväxling. Vilken roll ser du att undersköterskor kan ha där?

– Det finns hur många exempel som helst! Sedan länge kan sjuksköterskor delegera läkemedelsdelning till undersköterskor, barnsköterskor och skötare, vilket är en enkel form av workshifting. Men för att ta ett exempel från uppdragsbeskrivningen för undersköterska så är det fullt möjligt att låta undersköterskor assistera läkaren vid vissa undersökningar och ingrepp, vilket gör att sjuksköterskor kan ägna sig åt andra arbetsuppgifter som enbart sjuksköterskan kan utföra. En av sjukvårdens stora utmaningar är att vi får allt mer att göra, och därför är det så viktigt att alla får arbeta på toppen av sin kompetens. Det undersköterskan får och kan göra, det ska undersköterskan också göra.

Fakta: Uppdragsbeskrivning undersköterska

I uppdragsbeskrivningen ingår bland annat att:

  • Bedöma patientens allmänna omvårdnadsbehov, i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, utifrån patientens behov och enligt enhetens rutiner
  • Delta i kvalitets- och forskningsarbete
  • Ansvara för patientens basala omvårdnad och utföra specifika omvårdnadsåtgärder, samt dokumentera vid behov
  • Vid behov assistera vid undersökningar
  • Kontrollera, dokumentera och rapportera förändringar i patientens tillstånd enligt sjukhusets och enhetens rutiner
  • Iordningställa och återställa medicinskteknisk utrustning

Läs mer: Uppdragsbeskrivning Undersköterska

Läs fler artiklar i Sahlgrenskalivs undersköterske-tema – klicka på rubrikerna!

Undersköterska – ett yrke i ständig förändring

Eva Kärrman är undersköterska i botten, men arbetar nu som projektledare inom HR. Hon har sett undersköterskans roll förändras under många år – det senaste är att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel.

”Här är undersköterskan involverad i alla steg”

Anna Höglind gick från att dirigera ambulanser till att planera och genomföra forskningsstudier. Som forskningsundersköterska på Gothia Forum har hon ett unikt uppdrag – som passar bra för en nörd.

”Vi kompletterar varandra, alla behövs”

Mycket att hålla reda på – men framför allt häftigt och lärorikt. Så beskriver Dlsooz Qasim sitt jobb som undersköterska på Barnoperation. Häftigast av allt: skoliosoperationer.

”Jobbet är hur roligt och spännande som helst”

Trevlig, stabil och icke-dömande är tre bra egenskaper hos en skötare inom rättspsykiatrin. Det tycker Amanda Larsson, som jobbar som skötare på Rågården och utbildar sig till specialistundersköterska inom psykiatri.

”En fullständig uppvisning i omsorg anpassad för femåringar”

KRÖNIKA. Maja Larssons femåring fick en skallfraktur, mitt i semestertider. Bland vårdpersonalen som gjorde allt för hennes barn sticker en person ut ur mängden – en lite tokig undersköterska.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 24 november 2022 09:52
Uppdaterad: 25 november 2022 08:34
Kategori: Undersköterska på universitetssjukhuset

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.