23 november, 2022

Undersköterska – ett yrke i ständig förändring

Eva Kärrman är undersköterska i botten, men arbetar nu som projektledare inom HR. Hon har sett undersköterskans roll förändras under många år - det senaste är att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel.

"I yrket undersköterska måste man vara intresserad av människor, man måste ha en empatisk förmåga. Men för att lyckas måste man ha ett eget driv", säger Eva Kärrman.

– När jag gick vårdlinjen på 70-talet var det ganska svårt att komma in och utbildningen var då inriktad på akutsjukvård, psykiatri och sjuka barn, säger Eva Kärrman.

Med åren har utbildningen blivit mer riktad mot äldreomsorg, vilket har bidragit till att de behoven som finns på sjukhus inte alltid överensstämmer med utbildningen. menar Eva Kärrman.

– Undersköterskorna behövs i vården och vi behöver titta på hur vi kan skapa förutsättningar som leder till att fler får rätt kompetens, dvs den kompetens som vården efterfrågar.

När Eva arbetade som undersköterska, på bland annat Smärtcentrum, drev hon frågor om kompetensutveckling och utveckling av undersköterskans roll. Chefen uppskattade engagemanget och Eva fick via vidareutbildning så småningom själv ta patienter på mottagning.

– Jag kände att någon trodde på mig och på yrkesgruppen undersköterska. Att min chef ville satsa på mig, en undersköterska som kunde bidra med kompetens för att patienten skulle få ett snabbare välmående, för det är ju därför vi är här.

Modiga chefer behövs

För Eva Kärrman är det uppenbart att undersköterskor bidrar på ett avgörande sätt i vårdarbetet och i teamet kring patienten. Hon tycker att ledarskap är A och O: det behövs modiga chefer som ser potentialen hos varje medarbetare och en och som kan låta dem få växa i sina yrkesgrupper och i sin roll.

– Det bästa är när man arbetar i team och kommunicerar och arbetar tillsammans. Det viktiga är inte vilken yrkestitel jag har, utan det är kompetens som ska avgöra vem som utför uppgiften.

Det finns många karriärmöjligheter för yrkesgruppen. Som undersköterska kan man nu till exempel bli specialistundersköterska, ingå i ett forskningsteam, och hela tiden fylla på sin praktiska kunskap med teoretisk kunskap.

LÄS MER: Medarbetare har möjlighet att specialistutbilda sig med bibehållen lön

Det viktigaste i yrket är dock att ha ett eget driv, menar Eva Kärrman, och en förmåga att kunna identifiera arbetsuppgiften.

– I yrket undersköterska måste man vara intresserad av människor, man måste ha en empatisk förmåga. Men för att lyckas måste man ha ett eget driv. Saker ramlar inte ner i knät, man måste ha egna tankar och idéer om vad som kan göras i verksamheten. Återigen är det viktigt med chefer som är öppna för att ta emot dessa tankar. Men det viktigaste är att tycka om människor, vara intresserad av patienterna och kunna samarbeta.

Om skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska den 1 juli 2023 får fortsätta att använda titeln under tio år, det vill säga till den 30 juni 2033. Mer information om detta kommer under våren 2023, men än så länge går det att läsa på om förändringen hos Socialstyrelsen.

Text: Karin Markhede
Publicerad: 23 november 2022 13:48
Uppdaterad: 23 november 2022 13:48
Kategori: Undersköterska på universitetssjukhuset

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.