7 mars, 2022

Medarbetare har möjligheten att studera specialistutbildning med bibehållen lön

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett stort behov av specialistkompetens och möjliggör för sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och barnsköterskor att söka och genomföra betald specialistutbildning inom ramen för sin anställning.

I operationsvården behövs både operations- och anestesisjuksköterskor, samt undersköterskor specialiserade inom AnOpIva. Bild: Ines Sebalj.

Marina Henriksson.

Inför varje termin beslutar sjukhusledningen på förslag i linje med sjukhusets kompetensförsörjningsplan hur och vilka specialistinriktningar som ska prioriteras för utbildningsbefattning.

– Arbetet med utbildningsbefattningar är en viktig pusselbit för sjukhusets fortsatta kompetensförsörjning så att patienten får vård, stöd och vägledning av hög kvalitet grundat på den utbildning och erfarenhet vi gemensamt har, säger Marina Henriksson som arbetar på sjukhusets HR-strategiska avdelning.

De prioriterade inriktningarna för sjuksköterska är i år:

Akutsjukvård, anestesisjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, barnmorska, diabetesvård, hjärtsjukvård, infektionssjukvård, intensivvård, kirurgisk vård, neurosjukvård, onkologisk vård, operationssjukvård, palliativ vård, psykiatrisk vård, vård av äldre och ögonsjukvård.

För undersköterska, skötare och barnsköterska är följande inriktningar prioriterade:

Akutsjukvård, AnOpIVA, barn och ungdomsvård, psykiatri, äldrevård och ambulans.

Catrine Hansson-Ljung.

Den 15 februari öppnade ansökan för specialistutbildning genom utbildningsbefattning, som alltså innebär att man läser utbildningen med bibehållen lön. För sjuksköterska är ansökningsperioden öppen fram till och med 15 mars och för undersköterska, skötare och barnsköterska är ansökningstiden fram till 15 april.

Catrine Hansson-Ljung är vårdenhetschef på Operation 1 Barn och utbildade sig till operationssjuksköterska innan utbildningsbefattningarna fanns. På hennes avdelning finns inga grundutbildade sjuksköterskor, förutom några på uppvaket och de som går sin specialistutbildning genom utbildningsbefattning.

– De blir som regel anställda hos oss under utbildningen. Vi intervjuar dem innan de börjar och ser till att de trivs under utbildningen – meningen är ju att de ska vilja stanna hos oss sen, säger hon.

Tillsammans med chef planerar medarbetaren för sin individuella karriärutvecklingsplan. Vid ansökan till specialistutbildning genom utbildningsbefattning är dialogen mellan chef och medarbetare viktig. Det är verksamhet och chef som ansvarar för beviljade utbildningsbefattningar.

För de flesta utbildningsbefattningar behöver du vara anställd på sjukhuset för att kunna söka, men i år är operationssjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska öppna för alla att söka då behovet av kompetens för framtiden är stort.

– Mitt enda råd till alla som går och funderar på att vidareutbilda sig är: gör det! Det är en jättefin möjlighet, och jag skulle säga att alla klarar det, säger Catrine Hansson-Ljung.

Så här års brukar hon få en del frågor från grundutbildade sjuksköterskor som vill komma och gå bredvid innan de skickar iväg sin ansökan.

– Vi tar gärna emot besök, och det hoppas jag att alla andra också gör. Många vet inte ens vad man gör som operations- eller anestesisjuksköterska. Jag tycker det är viktigt att veta vad man ansöker om, säger hon.

Om du är medarbetare och intresserad av att söka en utbildningsbefattning finns mer information på intranätet under respektive yrkesroll under Min anställning – kompetensutveckling. För dig som inte är anställd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns alla lediga tjänster på sahlgrenska.se under jobb och framtid – lediga jobb: Lediga jobb – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utbildningsanordnare är viktiga leverantörer

Grunden för satsningen är att specialistutbildningen ska ges av universitet/högskola eller yrkeshögskola inom Västra Götalandsregionen. Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås samt YRGO är viktiga leverantörer av utbildningar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under hösten 2021 påbörjades för inriktning operationssjukvård ett samarbete med Karlstads universitet, då behovet av operationssjuksköterskor är stort. Även till vårterminen 2023 kommer Göteborg vara studieort för specialistsjuksköterskeprogrammet i Karlstad. Information om vårterminens utbildningsbefattningar kommer under tidig höst.

Fakta: utbildningsbefattningar

Möjlighet för utbildningsbefattning för sjuksköterska har funnits på SU sedan 2013. Sedan dess har 788 sjuksköterskor fått beviljat en utbildningsbefattning och av dessa jobbar 636 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Möjlighet för utbildningsbefattning för undersköterska, skötare och barnsköterska har funnits på SU sedan 2014. Då var det enbart för psykiatri. På initiativ från SU inleddes ett samarbete med YRGO och inriktningarna barn, akut och AnOpIVA startade 2016. Sedan dess har 168 undersköterska, skötare och barnsköterska fått beviljat en utbildningsbefattning och av dessa jobbar 136 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En utbildningsbefattning kostar i genomsnitt 450-500 000 kronor per anställd. Utbildningsbefattningarna finansieras av regiongemensamma medel men medel satsas också sjukhusövergripande och från enskilda verksamheter för att möta verksamheternas behov av specialistkompetens.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 07 mars 2022 09:34
Uppdaterad: 10 mars 2022 07:25
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.