17 mars, 2023

Trenden vänder – fler blir docenter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antalet nya docenter ökar stadigt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. År 2020 utnämndes 30 nya docenter – år 2022 var siffran 42. ”Det är resultatet av ett långsiktigt strategiskt arbete för att fler medarbetare ska kunna kombinera klinik och forskning”, säger FoUUI-direktör Caterina Finizia.

"Vad jag vet är vi det enda universitetssjukhuset i landet som lyckats vända trenden med ett minskande antal docenter", säger FoUUI-direktör Caterina Finizia. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Det naturliga akademiska steget för en person som har disputerat är att gå vidare och bli docent – en roll som innebär en fortsatt utveckling av vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Svenska Läkaresällskapet har uppmärksammat att antalet nya läkare med docentkompetens minskar i Sverige, vilket på sikt kan hota möjligheten till patientnära forskning. Men på Sahlgrenska Universitetssjukhuset går trenden åt motsatt håll – både för läkare och andra hälsoprofessioner.

– Vi arbetar systematiskt med strategiska satsningar för att få fler kliniska docenter. 2020 hade vi 30 nyblivna docenter, 2021 hade vi 40, och under 2022 var det 42 medarbetare på sjukhuset som utnämndes till docenter, säger Caterina Finizia som är FoUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vad är vinsten med att fler blir docenter?

– Forskande medarbetare ska inte behöva välja mellan klinik och forskning, och för att vi ska ha en god forskningskultur, där medarbetare driver egna forskningsprojekt och handleder andras, behöver fler bli docenter. Det är ett stort och viktigt steg för den som vill bli en framgångsrik forskare, säger Caterina Finizia.

Hur ser de strategiska satsningarna då ut? Först och främst finns det numera två verkställighetsbeslut som styrker medarbetarens rätt att få ut forskningstid. Verksamheterna på sjukhuset har på senare år också bidragit med forskningstid till blivande docenter.

– Det är helt avgörande att man får tid att forska parallellt med det kliniska arbetet. Verkställighetsbesluten säger att medarbetare ska få ut sin forskningstid, oavsett längd, om ansökan kommer in minst 6 månader i förväg, säger Caterina Finizia.

Workshops för snabbare väg till docentur

Sedan flera år tillbaka anordnar sjukhusets FoUUI-enhet också 3-4 workshoppar per år under rubriken ”Genvägen till docentur” där disputerade medarbetare kan inspireras och få konkreta verktyg samt tips och råd från mer seniora forskare och nyblivna docenter.

– Våra workshoppar har haft högt deltagande. cirka 70 per tillfälle, och varit uppskattade. I våra utvärderingar har vi fått återkopplingen att de både inspirerat och underlättat vägen mot docentur, säger Caterina Finizia.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset stöttar alla steg i forskarkarriären – från prova på-forskning för alla hälsoprofessioner, till ALF-finansierade halvtidstjänster. ALF-tjänsterna för disputerade är särskilt attraktiva för de som vill bli docenter, eftersom de innebär en möjlighet att forska och meritera sig med bibehållen lön. Och på tal om lön: alla medarbetare som disputerar får ett lönepåslag om 4 500 kronor månaden, och vid docentur får man ytterligare ett lönepåslag om 7 500 kronor, oavsett profession. Ännu fler lönepåslag kommer för den som blir utnämnd till överprofession eller universitetssjukhusöverprofession.

– Det ska löna sig att forska, undervisa och handleda. Det är gott att se att satsningarna vi har gjort verkar ge resultat – vad jag vet är vi det enda universitetssjukhuset i landet som lyckats vända trenden med ett minskande antal docenter, säger Caterina Finizia.

Vad gör en docent?

Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig och pedagogisk kompetens än doktorsexamen. För att bli utnämnd till docent krävs det alltså att man har forskat på en högre nivå än en doktorsavhandling och att man även har undervisat. Titeln delas ut av lärosäten, som Göteborgs universitet.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 17 mars 2023 10:27
Uppdaterad: 17 mars 2023 10:28
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.