16 november, 2022

Släpper efterlängtad bok om borderline

Sophie Steijer, överläkare i psykiatri och leg. psykoterapeut, släppte nyligen en bok om emotionellt instabilt personlighetssyndrom, eller borderline som tillståndet också kallas. "Min drivkraft är att sprida kunskap" säger författaren.

Sophie Steijer är överläkare i psykiatri vid Södra Älvsborgs sjukhus, men forskar och undervisar vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bild: Gothia Kompetens förlag.

Varför har du skrivit boken?

– Jag drevs av nyfikenhet och försökte förstå så mycket som möjligt om individer med borderline personlighetssyndrom. De som drabbas är unga och tillståndet kommer med ett stort lidande, vilket påverkar deras egna och omgivningens liv. Min drivkraft är att sprida kunskap.

Boken kom ut juni 2022.

Vem tycker du ska läsa boken?

– Jag tror att alla som arbetar inom sjukvården – från akutmottagningen till specialistkliniker – kan ha nytta av boken. Även personer som lider av emotionellt instabilt personlighetssyndrom (som det kallas på svenska), deras partner, närstående, studenter och personal inom myndigheter kan ha användning av boken.  Jag vill berätta att situationen är hoppfull och större delen av boken ägnas åt beskrivningar av nio effektiva evidensbaserade psykoterapeutiska behandlingsmetoder. De förklaras kortfattat utifrån historik, teori och praktiska upplägg. Man kan också läsa om hur medicinering används vid detta tillstånd. Boken innehåller många fiktiva exempel som belyser vanliga problem och hur man kan lösa dem.   

Vad är det viktigaste att veta när man möter dessa patienter?

– Mycket bra och komplicerad fråga! Inom sjukvården tror jag det kan vara användbart att komma ihåg att individer med borderline personlighetssyndrom gör så gott de kan. Ibland är individen inte medveten om att hen har borderline personlighetssyndrom. De flesta söker inte sjukvård för detta, flertalet saknar självinsikt och tänker att de har ångest och depression. I mötet med en individ med borderline personlighetssyndrom behöver vi använda vår empatiska förmåga, vår kunskap och erfarenhet. Vi kan erbjuda patienten att genomföra en psykiatrisk utredning. Diagnos bör ställas med hjälp av patienten och med hjälp av berättelsen från omgivningen.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 16 november 2022 09:14
Uppdaterad: 16 november 2022 09:15
Kategori: Experten berättar

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.