7 september, 2021

Sahlgrenska Universitetssjukhusets AT-tjänstgöring bäst rankad av landets universitetssjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått rejält framåt i Sveriges yngres läkares förenings rankning av AT-tjänstgöring. 2019 låg sjukhuset på plats 57 och i årets rankning har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit sig upp till plats 27. Det innebär den högsta rankningen av universitetssjukhusen i Sverige.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått rejält framåt i Sveriges yngres läkares förenings ranking av AT-tjänstgöring. 2019 låg sjukhuset på plats 57 och i årets ranking har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit sig upp till plats 27. Det innebär den högsta rankningen av universitetssjukhusen i Sverige.

– Det här fina resultatet beror mycket på ett bra samarbete mellan AT-kansliet på SU, involverade kliniska verksamheter och våra fantastiska AT- läkare, menar Joakim Björås som är Utbildningschef på SU och chef för bland annat AT-kansliet.

Rickard Zeijlon, som tillsammans med Johan Tengroth är sjukhusövergripande AT-studierektor menar att en annan bidragande faktor till klättringen på AT-rankingen är AT-kansliets aktiva arbete med att minska avstånden. Därmed adresseras utmaningarna som finns i ett stort sjukhus i kombination med att utnyttja de fördelar och möjligheter som just ett stort universitetssjukhus erbjuder. 

–  Att utnyttja de möjligheter och fördelar som finns vad gäller exempelvis forskning och karriärmöjligheter men att samtidigt försöka få det lilla sjukhusets känsla av närhet är något som har betydelse, säger Rickard Zeijlon.

Det här är något som AT-läkarcheferna Karolina Larsson och Erik Hulegårdh håller med om.

– Vi har arbetat målmedvetet med att ta hand om våra fantastiska AT-läkare, säger Erik Hulegårdh. Vi har jobbat med lyhördhet, omsorg och engagemang och vi har strävat efter att vara närvarande i vardagen och att hjälpa och stötta. De återspeglar sig i rankingen.

Bra betyg till det kollegiala stödet

Fem kategorier redovisas tillsammans med ett sammanvägt betyg: introduktion, handledning, instruktion, utbildning och kollegialt stöd. I kollegialt stöd får Sahlgrenska Universitetssjukhuset betyget 5,1 där 6 är högsta möjliga.

– Det är roligt att se att vi får höga betyg i kategorin kollegialt stöd, särskilt under den här extremt ansträngande perioden som en pandemi inneburit, säger Karolina Larsson.

Samtidigt som Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ökat i rankingen har det också skett förändringar i AT-tjänsten. Den har minskat från 21 till 18 månader och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utökat antalet platser för att möta bristen på AT-platser i landet. Inför nästa år ska dessutom fler platser tillkomma.

–  Det här resultatet hänger också ihop med vårt kontinuerliga arbeta med att utveckla AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset säger Joakim Björås. Vi jobbar exempelvis med längre och mer sammanhållna placeringar och även kontinuerligt med viktiga delar som AT-läkarnas arbetsrum, utbildningar, jourer och arbetsmiljö. Viktigt är även att påpeka att detta görs i tät dialog med våra AT-läkare som är ovärderliga i arbetet med att förbättra AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De är våra nuvarande men även framtida kollegor och arbetskamrater.Delar av AT-kansliet. Från vänster: Rickard Zeijlon (sjukhusövergripande AT-studierektor), Carin Holm (utbildningsledare), Johan Tengroth (sjukhusövergripande AT-studierektor), Karolina Larsson (AT-läkarchef), Erik Hulegårdh (AT-läkarchef)

Siktar på högre placering nästa år

Elisabeth Vestergaard som är AT-läkare och ordförande i AT-rådet är väldigt nöjd med engagemanget från bland annat studierektorerna och AT kansliet som har fått igenom många förändringar och vars tydliga intresse gör att AT-läkarna känner sig uppskattade.

– Vi i AT-rådet jobbar kontinuerligt med att samla in åsikter från AT-läkare och att i samråd med AT-kansliet och klinikerna utveckla och förbättra vår utbildningstjänst, säger Elisabeth Vestergaard. Det är roligt att se resultat på det här sättet. Vårt jobb fortsätter och självklart siktar vi på en ännu högre placering nästa år!

Att Sahlgrenska har stigit i rankningen ser Joakim som ett kvitto på arbetet som görs för att förbättra AT-tjänstgöringen. Det handlar också om bilden av Sahlgrenska Universitetssjukhuset som sjukhus och inte minst som arbetsgivare. Att ha ledningens stöd för förbättringsarbetet är också betydelsefullt.

– Vi vill gärna ha kvar AT läkarna som kollegor även när de blir ST-läkare och specialister. Är du nöjd med din AT-tjänst ökar sannolikheten att du söker dig till samma sjukhus som ST-läkare.

Karolina Larsson menar att resultatet i rankingen är ett tecken på att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är på rätt väg och att det också triggar dem för att bli ännu bättre. Joakim Björås håller med.

– Vi är jättenöjda, stolta och fantastiskt glada, men vi vill såklart ännu högre upp och vi fortsätter med full kraft vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

Han understryker verkligen att det är många andra som är involverade i arbetet, exempelvis studierektorerna och cheferna ute verksamheterna, de kliniska handledarna, HR och kollegor i primärvården.

– Inkludering, lyhördhet och samarbete är viktiga framgångsfaktorer avslutar Joakim Björås.

Läs mer och ta del av hela rankningen här.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 07 september 2021 16:33
Uppdaterad: 24 mars 2022 15:55
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.