5 februari, 2021

Sahlgrenska Life – en investering för framtidens forskning och vård

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, med en växande och åldrande befolkning och med ökade vårdbehov. Samtidigt erbjuder den medicinska utvecklingen helt nya möjligheter. Här berättar vi mer om Sahlgrenska Life - en investering för framtidens forskning och vård.

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Genom att utveckla verksamheter och byggnader kan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet skapa miljöer för ledande forskning, utbildning och vård. Syftet är att omsätta nya upptäckter och innovationer till verklig nytta för fler patienter. Men hur?

Här berättar två av de forskare och läkare som möter patienter varje dag om hur Sahlgrenska Life kan bidra till att utveckla vård och forskning utifrån deras perspektiv. För det är ju patienterna allt handlar om – som sjukhusdirektören vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset säger i en intervju.

Det senaste halvåret har Regionstyrelsen och Universitetsstyrelsen fattat beslut som innebär viktiga kliv framåt för projektet.

”Sahlgrenska Life handlar ytterst om patienterna”

Foto: Johanna Ewald St Michaels

– Gårdagens forskning är standardbehandling i dag. Och dagens spetsforskning och utbildning är morgondagens standardbehandling. Det går snabbt framåt, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg Larkö i en intervju om Sahlgrenska Life.

Intervjun kan du läsa här.

”Forskning nära vården en stor fördel för patienten”

Foto: Johanna Ewald St Michaels

Lars Ny, överläkare och docent vid onkologiska kliniken, berättar i en intervju om varför det är viktigt med öppna dörrar mellan den akademiska forskningen och vården. Och om en alldeles särskild patient.

Här kan du läsa intervjun med Lars Ny.


”Stärkt samarbete viktigt för att vara ledande även i framtiden”

Foto: Malin Arnesson/Göteborgs Universitet

På ett universitetssjukhus ska det finnas en naturlig och nära kontakt mellan sjukhusanställda och akademiskt anställda. Det stimulerar forskning och utveckling och förbättrar dessutom sjukvårdens kvalitet, tycker Anna Rudin, Professor i inflammationsforskning.

Läs hela intervjun här.

Fakta: Detta är Sahlgrenska Life

  • Sahlgrenska Life är ett utvecklings- och samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen (VGR) för att skapa ett centrum för världsledande forskning, vård, utbildning och innovation.
  • Kärnan i Sahlgrenska life utgörs av forskningsmiljöer där experimentell grundforskning kopplas tätare samman med den kliniska forskningen nära patienterna – så kallad translationell forskning. En av de stora vinsterna kommer att vara att ny kunskap snabbare kan överföras till vården för att öka nyttan för patienterna. Vården kan i sin tur bidra till forskningen genom iakttagelser som ger upphov till nya forskningsidéer.
  • Sahlgrenska Life är en satsning inom områden med snabb utveckling och potential: AI, precisionsmedicin, genomik och biologiska läkemedel.
  • Konceptet Sahlgrenska Life innehåller fyra byggnader. Hus 1 planeras på Sahlgrenskatomten och uppförs av VGR. Här planeras för patientmottagningar, laboratoriemedicin och forskningsmiljöer. De laboratoriemedicinska verksamheterna är en central del av Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet. Varje dag diagnosticeras tusentals patienter med hormonrubbningar, njursjukdom, koagulationsrubbningar med blödningsbenägenhet för att nämna några. Den tekniska utvecklingen inom DNA-diagnostiken skapar möjligheter till precisionsmedicinska behandlingar anpassade för varje patients unika förutsättningar.
  • Hus 2 och hus 3 byggs av den externa fastighetsägaren Vitartes och hyrs ut till bland andra VGR och Göteborgs universitet. Hus 2 länkar samman hus 1 och hus 3 över Per Dubbsgatan. Här finns bland annat Sahlgrenska Science Park med sin centrala roll som kontaktyta och nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och sjukvård. Hus 3 är beläget på Medicinareberget och ska innehålla lokaler för bland annat utbildning, kliniskt färdighetscentrum (där framtiden läkare och andra vårdprofessioner får en möjlighet att öva och förbereda sig för sitt framtida yrke), translationella forskningsmiljöer och delar av specialisttandvården.
  • Projektet omfattar även delar av den existerande byggnaden Odontologen som i dagsläget ägs av det kommunala fastighetsbolaget Higab.
  • Byggkostnaden för att uppföra hus 1 är 2 600 miljoner kronor varav 80 miljoner kronor är för genomförandeplaneringen fram till genomförandebeslut.
  • I december 2020 ställde sig Regionstyrelsen bakom konceptet Sahlgrenska Life. I januari 2021 beslutade de att gå vidare med genomförandeplanering av hus 2 och 3. Beslutsunderlaget för byggande av Hus 1 ska fördjupas inför beslut om genomförande.

 

Läs mer om Sahlgrenska Life och life science:

Life science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen” – utredning av Harriet Wallberg

”En nationell strategi för life science” – Jennie Nordborg, nationell life science-samordnare

Tidigare artiklar i Sahlgrenskaliv:

Avancerad genteknik ger exakta svar på svåra frågor

Regionens laboratoriemedicinska verksamheter samordnas

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 05 februari 2021 13:18
Uppdaterad: 05 februari 2021 15:07
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.