27 oktober, 2020

Regionens laboratoriemedicinska verksamheter samordnas

Vid årsskiftet kommer alla laboratoriemedicinska analysverksamheter i regionens egen regi att samordnas och bilda en ny regional organisation. Förändringen kommer gynna forskningen och bidrar till en jämlik vård.

"Vi ser fram emot att välkomna alla dessa medarbetare in i den nya regionala laboratoriemedicinska organisationen", säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg om förändringen.

Genom samordningen förväntas man kunna skapa bra förutsättningar för att möta nuvarande och kommande krav på tillgänglighet, kontinuitet, hög kvalitet, effektivt resursutnyttjande samt en hållbar långsiktig kompetensförsörjning inom laboratoriemedicinsk verksamhet i regionen.

Mycket kommer vara sig likt

Samordningen innebär att befintliga laboratorier på sjukvårdsförvaltningarna i regionen organisatoriskt kommer att tillhöra Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Undantaget är Skaraborgs sjukhus som har en extern utförare av laboratoriemedicinska analyser. Den nya organisationen börjar gälla vid årsskiftet, men mycket kommer ändå att vara sig likt den 1 januari.

peter gjertsson i kavaj
Peter Hjertsson.


– Som patient kommer man inte att uppleva någon skillnad, eftersom de största förändringarna sker organisatoriskt i syfte att kunna fortsätta erbjuda en god, jämlik vård av högsta kvalitet, säger Peter Gjertsson som är områdeschef för område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ny organisatorisk tillhörighet

När det gäller medarbetare så kommer de allra flesta fortsatt att ha kvar sin lokala arbetsplats, det är endast den organisatoriska tillhörigheten som ändras.
– Den nya regionala organisationen kommer att tillhöra område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förklarar Peter Gjertsson.

En av anledningarna till att laboratoriemedicin samordnas just till Sahlgrenska Universitetssjukhuset är kopplingen till Sahlgrenska akademin.
– Som universitetssjukhus är forskning och utveckling en viktig del av verksamheten. I förlängningen blir forskning och utveckling även en viktig del av laboratoriemedicin – i hela regionen, säger Peter Gjertsson.

Intensivt arbete

Beslutet att genomföra samordningen fattades av Regionfullmäktige i början av februari. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att förbereda för de förändringar beslutet innebär.
– Självklart finns det utmaningar med att samordna regionens laboratoriemedicinska verksamheter, men under det kommande året är ambitionen att vi ska fortsätta arbeta tillsammans för att forma den nya organisationen på bästa sätt, förklarar Peter Gjertsson.

Viktig funktion

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot nästan 400 månadsanställda medarbetare, som fortsatt har kvar sina arbetsplatser på laboratorier runt om i regionen. Ytterligare ca 1 100 medarbetare från universitetssjukhuset kommer att ingå i den nya organisationen.

ann-marie wennberg sjukhusdirektör i rosa kavaj
Ann-Marie Wennberg


– Vi ser fram emot att välkomna alla dessa medarbetare in i den nya regionala laboratoriemedicinska organisationen. Var och en fyller en mycket viktig funktion i det arbete som utförs på laboratorierna i regionen varje dag, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 27 oktober 2020 10:05
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:30
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.