20 januari, 2022

Igångsättning hemma – ny möjlighet i svensk förlossningsvård

Nästan var fjärde förlossning startar med en igångsättning, som ofta innebär lång tid på sjukhus. En rekordstor forskningsstudie, ledd av förlossningsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska nu ta reda på om igångsättningen lika gärna kan ske i den födandes hem.

Ylva Carlsson, förlossningsläkare, sektionschef och medicine doktor leder studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verena Sengpiel, som är överläkare på förlossningen och docent i obstetrik och gynekologi, leder hela den nationella studien som kommer bedrivas på 36 kvinnokliniker i Sverige.

Det finns olika anledningar till att en förlossning startas med hjälp av igångsättning, så kallad induktion. Det kan vara vattenavgång utan värkar, att graviditeten pågått mer än 41+0 veckor, ett sjukdomstillstånd hos kvinnan eller fostret (exempelvis havandeskapsförgiftning) eller ett förväntat stort foster hos en kvinna med diabetes. Igångsättningar blir allt vanligare, bland annat på grund av att man sett fördelar med att sätta igång förlossningen vid 41 fullgångna veckor, istället för som tidigare vid 42 fullgångna veckor.

Lång tid på sjukhuset vid igångsättningar
Om förlossningen startar spontant är kvinnan oftast hemma under den så kallade latensfasen där livmodertappen mognar till. Hon kommer till sjukhuset först när den aktiva fasen av förlossningen börjar.
Vid en igångsättning tillbringas även den första fasen på sjukhuset. Den kan ta upp till flera dagar, särskilt om det är första barnet. Det innebär en hel del väntan, vilket har gjort att man på flera håll i världen, som Danmark, Finland och Storbritannien, ger möjligheten att vara hemma tills den aktiva fasen av förlossningen startar – på samma sätt som kvinnor med spontan förlossningsstart.

– Det finns mindre studier som visat att både den gravida och vårdpersonalen tycker att det fungerar bra, säger Ylva Carlsson, överläkare och sektionschef på obstetriken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ansvarig för OPTION-studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Många som sätts igång upplever att förlossningen blir väldigt lång, berättar Verena Sengpiel som är överläkare på obstetriken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och huvudansvarig forskare för OPTION-studien.

– Många som induceras upplever att de haft en lång förlossning. När förlossningen väl kommer igång har man kanske redan varit här i två dagar. Man har heller inget annat att fokusera på, är man hemma finns det annat att göra. Särskilt de som har barn sedan tidigare kan tycka att det är jobbigt att vara separerad från sina andra barn i två, tre dagar, säger Verena Sengpiel.

Erbjuds i ny studie
Sedan en tid tillbaka erbjuds igångsättning hemma, så kallad heminduktion, för lågriskkvinnor även på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det sker genom studien OPTION (Outpatient induction: Labour induction in an outpatient setting – a multicenter randomized controlled trial) som är den största studie som någonsin genomförts i svensk förlossningsvård. Den tilldelades nyligen 20 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Studien går ut på att den födande kommer till sjukhuset mot slutet av graviditeten för bedömning av livmodertappen, kontroll av fostrets hjärtljud och ultraljud av fostret. Igångsättningen sker sedan på samma sätt som i klinisk rutin idag – antingen med prostaglandintablett eller med en ballongkateter som placeras innanför inre modermunnen. Kvinnor som väljer att gå med i OPTION-studien lottas därefter till fortsatt igångsättning i hemmet, eller igångsättning på sjukhus. Syftet med studien att se att det är säkert för mamman och barnet att förlossningen sätts igång hemma, hur den gravida och partnern upplever heminduktion, vad vårdpersonalen tycker och om heminduktion är ett kostnadseffektivt alternativ.

– Går man hem så får man noggrann information avseende vad som väntar, man kan kontakta barnmorskan per telefon dygnet runt, och är hemma som längst 24 timmar innan man kommer in för en ny kontroll. Man har egentligen inte sett några risker med denna metoden där den används. Istället har man sett att den gravida föredrar det och att vårdpersonalen tycker att det är smidigt, säger Verena Sengpiel.

Ylva Carlsson fyller i:

– Vissa studier har visat att igångsättningar hemma ger färre kejsarsnitt. Det tror vi kan bero på att man får mer tid och blir mer avslappnad av att vistas hemma istället för på sjukhuset i flera dygn. Kollegorna i Danmark har även sett att fler kvinnor upplever det som att förlossningen startar av sig själv. Värkarna kommer igång hemma precis som för de flesta andra.

Kan bli positivt för arbetsmiljön

Förutom en positiv upplevelse för den födande och dess partner, tror man att möjligheten till igångsättning hemma kan förbättra situationen för de födande kvinnorna på förlossningsavdelningarna.
– Vår förhoppning är att barnmorskorna ska få bli lite avlastade så att de kan fokusera mer på de födande kvinnorna och de kvinnor som behöver extra stöd. Och det blir definitivt fler rum lediga. Men hur mycket mindre resursbehovet blir kommer vi också ta reda på, säger Ylva Carlsson.

Studien är igång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och drar igång i resten av landet under våren. Den ska innefatta ungefär 8 900 kvinnor på 36 svenska förlossningskliniker. Efterfrågan från klinikernas håll har varit stort, men hur intresset för igångsättning hemma ser ut hos svenska födande återstår att se.
– Det vi vet är att det finns de som efterfrågat det spontant. I en enkät bland gravida och partners under tidig graviditet inkluderade vi även frågan om ifall man skulle önska igångsättning hemma ifall alternativet fanns, då var det ungefär en tredjedel som svarade ja direkt, säger Verena Sengpiel.

Förhoppningen är att ganska snart kunna omsätta resultatet i klinisk rutin, ifall det visar sig att heminduktion är både säkert och effektivt. Beroende på hur många födande som väljer att vara med i studien, beräknas den vara färdig inom tre till fyra år.
– Om studien visar att detta är säkert, effektivt och inte på något sätt sämre än att vara på sjukhuset, så kan det bli kvinnans eget val framöver, säger Ylva Carlsson.

Mer om OPTION-studien

År 2020 inducerades 27 procent av alla förlossningar i Sverige och siffran förväntas kunna stiga.

I våra grannländer är 50 till 75 procent av induktionerna heminduktioner. OPTION-studien ska besvara ett antal frågor, bland annat: är heminduktion lika säkert för barnet som induktion på sjukhus? Är det lika säkert för modern? Är heminduktion lika effektivt som induktion på sjukhus? Hur upplever kvinnorna, deras partner och sjukvårdspersonal heminduktion?

Erfarenhet från andra länder visar att både den födande och sjukvårdspersonal upplever att heminduktion är positivt. Flera studier uppskattar även att det finns ekonomiska vinningar.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 20 januari 2022 08:00
Uppdaterad: 20 januari 2022 08:28
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.