10 maj, 2021

Ett av Europas främsta cancersjukhus – Sahlgrenska Cancer Center på god väg mot främsta ledet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar för att få ett viktigt kvitto på att man är ett av Europas främsta cancersjukhus och har ansökt om att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center. I förra veckan blev det klart med datum för en audit som kan ta sjukhuset ett viktigt steg framåt på vägen mot det målet.

Karin Mellgren med patient Inez Bergström och pappa Alexander Bergström.

Sahlgrenska Cancer Center (SCC) samordnar sedan mars 2020 alla vitala delar inom cancerområdet, från forskare och kliniska professioner till patienter och externa aktörer. Målet är att producera världsledande vård och forskning för och med patienten.

Arbetet bygger på sex strategier med rötterna i sjukhusets vision och värdegrund.

  • Patientmedverkan
  • Diagnostik och behandling
  • Forskning och innovation
  • Ständigt lärande
  • Organisation
  • Kommunikation

Som ett led i ambitionen att befinna sig i framkant ansökte SCC, i slutet av mars förra året, hos Organisation of European Cancer Institutes om att få bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center. Vägen dit är lång och bitvis komplicerad, men viktig.

– Detta är ett strategiskt viktigt arbete för hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ansökningsprocessen ger oss möjlighet att få ett internationellt perspektiv för att se vad vi kan lära av andra, men också hur vi kan bidra på en internationell arena – då vi ligger mycket långt fram inom flera områden, säger professor och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Under året som gått har flera delmål nåtts, men i början av förra veckan nåddes en av de viktigare milstolparna. OECI hade då gått igenom den omfattande genomlysning som SCC gjort av alla verksamheter kopplade till cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och beslutat att SCC är redo för en så kallad audit. Normalt sett innebär den att en delegation kommer på besök för att stämma av att verkligheten stämmer överens med vad sjukhuset själva redovisat. I pandemitider blir det istället en digital variant, som senare kommer att följas upp med ett besök på plats när pandemiläget tillåter.

Det digitala besöket kommer att hållas 7-9 juni, tre dagar med intervjuer och utfrågningar och digitala visningar av verksamheterna.

– Vi ser fram emot besöket och möjligheten att visa upp Sahlgrenska Cancer Center. Vi förbereder oss för att genomföra det på ett så effektivt sätt som möjligt, trots att delegationen inte är här fysiskt, säger Claes Jönsson, områdeschef och ordförande i SCC:s ledningsråd.

Nedan kan du läsa flera berättelser om arbetet med Sahlgrenska Cancer Center.

Foto: Paul Björkman.

På Barncancercentrum är patientcentrerad vård en självklarhet

Patientmedverkan är centralt i Sahlgrenska Cancercenters arbete. Barncancercentrum är en förebild i det arbetet. Där är patientcentrerad vård en självklarhet för att klara uppdraget.

– För oss är det uppenbart. En treåring som tycker doktorn är dum springer ju ut, säger Karin Mellgren, chef på barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Här kan du läsa mer om patientmedverkan på Barncancercentrum.

Foto: Paul Björkman.

Precisionsmedicin – en helt ny verklighet

Sahlgrenska Cancer Center värnar sjukhusets kultur av att utveckla och ta till sig nya tekniker och metoder i diagnostik och behandling. Precisionsmedicin är ett område med en enorm potential, där det väntas stora satsningar.

– Om vi ska kunna erbjuda patienterna den bästa vården finns det inget val, säger Lars Palmqvist, professor och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om precisionsmedicin och dess roll här.

Foto: Paul Björkman.

Möte vid vägs ände öppnar nya möjligheter

Ett viktig delarna av Sahlgrenska Cancer Centers strategi för forskning och innovation är att kunna erbjuda alla cancerpatienter möjlighet att delta i kliniska studier.

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets tidiga prövningsenhet möts cancerpatienter som prövat alla etablerade behandlingar och forskare som söker nya svar i ett samarbete som är avgörande för utvecklingen av nya behandlingsmetoder mot cancer.

Här kan du läsa mer om den tidiga prövningsenheten.

Foto: Paul Björkman.

Skola som ger mycket mer än kunskap

För att främja ett ständigt lärande inom organisationen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett nära samarbete med Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Ett exempel är den kliniska forskarskolan, som ska underlätta för medarbetarna att kombinera kliniskt arbete med forskning. Där får de forskarstuderande inte bara en sammanhållen teoretisk utbildning, utan också viktiga forskarkontakter.

– Jag hade väldigt god behållning av kursen, säger doktoranden Slavica Janeva.

Läs mer om den kliniska forskarskolan här.

Ett arbetssätt för att samla helheten

I Sahlgrenska Cancer Centers ledningsråd samlas alla verksamhetsområden med koppling till cancervården. Där finns även forskningen representerad och en struktur för patientmedverkan.

– Arbetssättet är nyckeln i ledningsarbetet. Och det är en av anledningarna till att vi kunnat ha så god koll på tillgängligheten under hela pandemin, säger Claes Jönsson, ordförande i ledningsrådet.

Här kan du läsa mer om ledningsrådets arbete.

Här kan du läsa mer om SCC och de sex strategierna.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 maj 2021 15:35
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:43
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.