10 maj, 2021

Ett arbetssätt för att samla helheten

– Arbetssättet är nyckeln. Och det är en av anledningarna till att vi kunnat ha så god koll på tillgängligheten under hela pandemin, säger Claes Jönsson, ordförande i Sahlgrenska Cancer Centers ledningsråd.

Varje fredag kopplar ledningsrådet för Sahlgrenska Cancer Center upp sig för att hålla veckans digitala möte. Claes Jönsson, chef för område 5, ordförande för gruppen.

Varje fredag kopplar ledningsrådet för Sahlgrenska Cancer Center upp sig för att hålla veckans digitala möte.

Claes Jönsson är som chef för område 5, där stora delar av cancervården hör hemma och där SCC placerats rent organisatoriskt, ordförande för gruppen. Han dyker upp i rutan utan det numera obligatoriska munskyddet, eftersom han för dagen arbetar hemifrån och inte från kontoret på Röda stråket 12.

– Välkomna, kan ni vinka om ni hör mig, inleder Claes Jönsson och får några försäkrande vinkar från deltagare som har kameran på.

– Tack, i dag har vi följande på agendan: väntelistesituationen, inlämningsfrekvens för statistiken, ackrediteringsprocessen och sedan övriga frågor, där jag har en fråga med mig från en representant för patientrådet.

Täta uppföljningsmöten

Ledningsrådets möten har det senaste året totalt dominerats av pandemin och utmaningen den innebär för cancervården. Möjligheten att operera påverkas mycket av tillgången på intensivvård, som under året till stor del behövt användas för att ta hand om svårt covidsjuka.

För att hålla koll på läget ses man oftare än vanligt och samlar löpande in uppgifter från verksamheterna om hur tillgängligheten ser ut. Varje diagnos följs upp, den uppskattade väntetiden redovisas och situationer stäms av.

Den här fredagen rapporteras bland annat förlängda ledtider för gynekologisk och urologisk cancer.

– Vi opererar inte färre men inflödet har gått upp, säger Ali Khatami, verksamhetschef för urologen.

Corinne Pedroletti på Gynekologi och reproduktionsmedicin undrar om dialogen med regionen om fördelning av operationsresurser har kommit igång. Claes Jönsson bekräftar att det pågår ett arbete som intensifierats efter att belastningen på IVA ökat de senaste dagarna.

Viktiga avstämningar

Under andra punkten på dagordningen tar Claes Jönsson upp frågan om det är värt besväret att redovisa ledtider även under påskhelgerna, eller om rapporteringen tillfälligt ska pausas.

Erik Johnsson, verksamhetschef för kirurgen och ansvarig i den grupp som fördelar operationsresurser under pandemin, ber omgående att få ordet.

– Vi i operationsresurs använder den information vi samlar in här i våra löpande prioriteringar. Den är väldigt viktig för oss, så om det inte är jättemycket jobb är det en stor fördel för mig att ha tillgång till dem.

Han får direkt gensvar, alla är beredda att rapportera även under påskveckan.

Claes Jönsson beslutar att det ska riggas för att samla in data både veckan före och veckan efter påsk. Han föreslår också för ledningsrådet att den täta insamlingen av behandlings- och diagnostikdata som görs för att ha extra koll under pandemin, ska fortsätta april ut.

Ingen däremot.

Bred närvaro en förutsättning

– Pandemin har tvingat oss att vara väldigt operativa det här första året, berättar Claes Jönsson.

Han tycker att det har varit ett effektivt sätt att komma på banan i arbetet, samtidigt som det tydliggjort vikten av den samordning som är ledningsrådets syfte. Förutsättningen är den breda närvaron av verksamhetschefer, alla med en betydande roll i sjukhusets cancervård.

”Forskningen är inte en delfråga i vårt arbete. Vi väger in forskning och utbildning i allt vi gör.”

Men ledningsrådet ska också säkra samordningen med viktiga medspelare utanför den direkta kliniska vården. Kopplingen till forskningen säkras genom korsvis representation mellan SCC:s ledningsråd och det forskningsråd som också finns under SCC:s paraply.

– Forskningen är inte en delfråga i vårt arbete. Vi väger in forskning och utbildning i allt vi gör, säger Claes Jönsson och tar ett konkret exempel, där sjukhuset ställde sig bakom investeringar i utrustning för sekvensiering av genom i virus.

– När vi ställde oss bakom det var det ju inte för att vi skulle använda det jättemycket i rutinsjukvården, utan mer som en del i forskningen, och utvecklingen av SU som en bra plats för cancerforskning.

Patientrådet på agendan

Fredagens möte är på väg mot sitt slut och har hunnit till punkten övriga frågor där en annan viktig nyckel i SCC:s arbete kommer upp, patientrådet. Ledningsrådet diskuterar hur samverkan ska se ut på längre sikt, när arbetet blir mer etablerat.

Claes Jönsson tycker det är viktigt att få med patienterna i de större strategiska diskussionerna.

– Det kan handla om frågor som hur vi ska arbeta med cancerrehabiliteringen eller om vi står inför större förändringar, då måste vi ha med det perspektivet, säger han.

Ett förslag är att ha ett par fokuserade möten per termin med patientrådet och den mindre grupperingen i ledningsrådets arbetsutskott.

– Fundera på det, säger Claes Jönsson och tillägger att inga beslut är tagna ännu.

Inga fler frågor finns på agendan och mötet avslutas. Spridda hejdå hörs ur högtalarna och en efter en kopplar deltagarna ner.

Vill titta även bakåt

Claes Jönsson konstaterar återigen att det är en speciell tid just nu. När en vardag utan överhängande pandemi infinner sig kommer SCC:s arbete också att förändras. Möten kommer inte bara hållas utan munskydd, de kommer också att kunna handla om annat och mycket mer.

– Samtidigt kommer den här rapporteringen vi gör nu fortsätta vara en stor del av arbetet. Min tanke då är att vi ska kunna titta mer bakåt, säger Claes Jönsson.

Den proaktivitet som varit nödvändig under pandemin har gjort att ledningsrådet fokuserat på rapportering av förväntad väntetid.

– Men det intressanta är egentligen inte vad vi trodde utan hur det faktiskt blev. Bara det kan visa hur vi lyckas.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 maj 2021 15:30
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:43
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.