10 maj, 2021

Skola som ger mycket mer än kunskap

Att kombinera kliniskt arbete med forskning är inte alltid lätt. Genom kliniska forskarskolan får de forskarstuderande inte bara en sammanhållen teoretisk utbildning, utan också viktiga forskarkontakter. – Jag hade väldigt god behållning av kursen, säger doktoranden Slavica Janeva.

Slavica Janeva, överläkare inom bröst- och melanomkirurgi, är en av dem som nyligen tagit examen från kliniska forskarskolan. Foto: Paul Björkman.

Forskning är en central del av cancervården på ett universitetssjukhus. Utbytet mellan forskningen och kliniskt arbete är en nyckel. Därför arbetar Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Cancer Center aktivt för att skapa goda förutsättningar för medarbetare som arbetar kliniskt, att vidareutbilda sig och gå in i forskning. Ett sätt är den forskarskola som funnits på Sahlgrenska akademin sedan 2011 och som varje år utbildar ett tjugotal doktorander.

Alla blivande doktorander måste ha minst 30 högskolepoäng teoretisk forskarutbildning. Den består av en mindre obligatorisk del och en större del med fritt val av kurser.

– Genom forskarskolan vill vi erbjuda ett väl genomtänkt urval av kurser och en färdig struktur att gå in i, säger Maria Hedelin, som var med och grundade skolan för tio år sedan.

Hon berättar att det är en utmaning för många att få ihop det kliniska arbetet, arbetsvardagen, med forskningen. Det kan vara problem att få ledigt med kort framförhållning och utan en struktur i den önskade ledigheten.

– Genom forskarskolan får de allt serverat och det finns en sammanhållen plan för den teoretiska utbildningen.

Gott renommé underlättar

Maria Hoorn arbetar som chefsstöd på Regionalt cancercentrum väst, men håller också ordning på det praktiska kring forskarskolan, som lokaler och administration. Hon säger att det underlättar att skolan har hållit på länge, är känd och har gott renommé.

– Klinikcheferna vet vad som gäller och hur medarbetaren behöver vara ledig, tillägger hon.

Ola Bratt, som är examinator för utbildningen och som också håller en del av föreläsningarna och gruppövningarna, betonar vikten av den genomtänkta helheten.

– Detta är inte bara ett antal kurser som är uppradade efter varandra. Det är ett genomtänkt flöde, där kurserna är lagda i en ordning för att skapa en stegvis utveckling.

Slavica Janeva. Foto: Paul Björkman.

Slavica Janeva, överläkare inom bröst- och melanomkirurgi, är en av dem som nyligen tagit examen från kliniska forskarskolan. Hon säger att upplägget passade henne väldigt bra.

– Det är ändå skillnad mellan oss kliniker och prekliniker. För prekliniker är detta vardag, vi som jobbar kliniskt ska hela tiden försöka få ihop det. Det var väldigt skönt att kunna sätta igång något som sedan rullade på lite av egen kraft.

Hon tycker att det var bra uppbyggt, med början i grunderna och på slutet delar som gick att använda direkt i det egna arbetet om man hunnit så långt.

– Det var också skönt att vara på en plats där alla fattade. Det fanns förståelse för att man ibland behöver gå en jour.

Stort värde i ökad kompetens

Ambitionen att få fler kliniker att forska mer har många bottnar.

– Det kan vara så att man bedriver egen forskning som genererar något bra och därmed för vården framåt, säger Maria Hedelin.

Men hon och Ola Bratt beskriver också värdet som finns i den ökade kompetens som forskningen ger.

– Som disputerad har man lärt sig att ta till sig kunskap och den senaste forskningen. Man kan läsa vetenskapliga texter, tolka vad det betyder och applicera, säger Maria Hedelin och Ola Bratt fyller i.

– Sjukvården i dag är väldigt kunskapsintensiv. Det händer väldigt mycket, inte minst på cancerområdet, där det kommer många nya läkemedel. Samtidigt är medicinerna dyra och de har biverkningar. Ska man kunna värdera nyttan så måste man kritiskt kunna bedöma vetenskapliga studier.

Han säger att marknadsföringen inom området är enorm.

– Har man okritiska läkare som ska värdera, blir det inget bra.

Viktigt med utbyte mellan kursare

Bland doktoranderna har utbytet med kursarna lyfts fram som särskilt viktigt. Maria Hedelin berättar att många har sagt att en av de största fördelarna är kontakten med andra i samma situation.

Det bekräftas av doktoranden Slavica Janeva.

– Det har varit väldigt givande att träffa likasinnade. Man kan lyfta olika idéer och svårigheter och stöta och blöta det tillsammans.

Hon säger att hennes kurs skapade en grupp via Whatsapp för att hålla kontakten.

– Vi har fortfarande en väldigt god relation och vi hoppas snart kunna hålla en försenad avslutande kursfest där vi kan ses live. 

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 maj 2021 15:32
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:43
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.