7 april, 2022

”En kick för självkänslan när man känner att chefen tror på en”

Den 15 april är sista dagen för undersköterskor, skötare och barnsköterskor att söka specialistutbildning genom utbildningsbefattning., vilket innebär att man läser utbildningen med bibehållen lön. Något som specialistundersköterskor på Mölndals sjukhus kan rekommendera.

Jeanette Ekenved.

– Vi hade redan mycket kunskap om vårt yrke, men det var fint att få grotta ner sig. Och det blev en aha-upplevelse att sätta ihop det praktiska med teorin. Nu har jag mer kunskap om varför vi gör som vi gör inom vården, säger Jeanette Ekenved, specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivvård.

De tre kollegorna Jeanette Ekenved, Jessica Nilsson Sommermark och Sophie Tadåker Seger har alla arbetat många år som undersköterskor och större delen av tiden inom operation på Mölndals sjukhus. Jessica Nilsson Sommermark som var först av de tre med att söka och gå utbildningen till specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivvård och betonar betydelsen av att ha en chef som uppmuntrar en dels att söka, dels att ta vara på den utökade kompetensen när man kommer tillbaka.

Jessica Nilsson Sommermark.

– Det är viktigt att man direkt efter utbildningen sätter sig med chefen och får en ny uppdragsbeskrivning. Jag har fått utökat ansvar och en tydligare uppdragsbeskrivning utifrån utbildningen säger Jessica Nilsson Sommermark, specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivvård.

Med stöd och uppmuntran från verksamheten gick också Jeanette Ekenved och Sophie Tadåker Seger utbildningen på halvfart under två år.

– Man känner att chefen tror på en det blir en kick för självkänslan, säger Jeanette Ekenved.

Får mer ansvar

Samtliga beskriver att de bästa med utbildning var gemenskapen, att få träffa nya människor med samma bakgrund och att komma tillbaka till jobbet med chans till mer ansvar som också kan leda till högre lön.

Sophie Tadåker Seger.

– Jag hade nog sökt annat jobb om det inte var för utbildningen, jag kände att det behövde hända något för att utvecklas. Och då arbetsgivaren betalar för utbildningen är det viktigt att de också tar vara på vår nya kompetens, säger Sophie Tadåker Seger, specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivvård.

Efter avslutad utbildning har de alla tre titeln specialistundersköterska, vilket innebär utökat ansvar på avdelningen samt möjlighet till att hålla interna utbildningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vid ett par tillfällen om året.  Utbildningen bidrar till att frigöra tid för annan vårdpersonal i det kliniska arbetet, när specialistundersköterskor får utökat ansvar.

– Jag älskar ju det här jobbet, så jag hade stannat kvar oavsett utbildningen, men det är klart att utökat ansvar gör det extra kul, säger Jessica Nilsson Sommermark.

Specialistutbildning genom utbildningsbefattning

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 07 april 2022 10:50
Uppdaterad: 07 april 2022 20:58
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.