8 december, 2022

De får lägga ”universitetssjukhusöver-” till sina titlar

I onsdags var det dags för den årliga utnämningen av universitetssjukhusprofessioner vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den här gången var det inte mindre än 28 medarbetare som fick ta emot diplom och blommor, och som kan lägga till prefixet ”universitetssjukhusöver” till sin titel.

De som fick ta emot utnämningen kom från en rad olika yrkeskategorier: en överfysioteraperut, två övermikrobiologer, en översjukhusfysiker, en överyrkeshygieniker, en överförstesjukhusfysiker, två överlogopeder, två översjuksköterskor och 18 överläkare. En av dem som fick sin nya titel vid ceremonin på Sahlgrenska sjukhuset är överyrkeshygienikern och docenten Peter Molnár, vars arbetsplats finns inom Specialistmedicin på Område 6.

– Det känns väldigt roligt och viktigt att icke-medicinare som arbetar kliniskt på sjukhuset också har möjlighet till den här ”meriteringsstegen”. Det är viktigt ur personalsynpunkt, för att visa att man är angelägen om att ta hand om sina medarbetare. Sedan är det såklart alltid roligt att få uppskattning för sitt arbete.

Som yrkeshygieniker arbetar Peter främst med exponeringsbedömningar. Det handlar i korta drag om att göra bedömningar av exempelvis bullernivåer eller hur mycket och vilka typer av partiklar det finns i luften – som ett underlag till läkarnas sambandsbedömningar om detta kan orsaka sjuklighet eller medföra risk för det hos en patient. 70 procent av sin arbetstid ägnar han åt kliniskt arbete, resten åt forskning som rör påverkan av luftföroreningar. 

– Jag har forskat sedan 1996 och arbetat med allt från studier av trafikavgasers inverkan till epidemiologisk forskning som en del av SCAPIS*, där universitetssjukhusen i landet gemensamt tittar på hur luftföroreningar kan påverka sjuklighet. Jag tror att möjligheten att forska är en viktig del för att behålla och rekrytera medarbetare. Själv har jag varit på sjukhuset i 20 år och det är främst för att jag trivs med mina arbetsuppgifter och mina arbetskamrater.

Så funkar det med titlarna

Läkare har kunnat utnämnas till universitetssjukhusöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2011. Under 2017 vidgades detta koncept till att gälla även andra medarbetare med akademiska utbildningar under den samlade benämningen universitetssjukhusöverprofession. För att vara berättigad till titeln krävs bland annat klinisk tjänstgöring på minst 30 procent, minst tio års tjänstgöring i professionen, docentur och pågående forskning med aktuella projekt och publikationer.

En nomineringskommitté bereder inkomna förslag och lämnar ett gemensamt förslag till sjukhusdirektören som sedan fattar beslut. Sedan 2017, när sjukhuset lanserade karriärvägen med nya titlar, har 145 medarbetare kunnat lägga till ”universitetssjukhusöver” till sin titel. Totalt 637 medarbetare har kunnat lägga till ”över” till sin titel (t. ex översjuksköterska), vilket är nivån under.

– På ett universitetssjukhus är möjligheten till karriärutveckling viktig men satsningen på medarbetare som forskar är också avgörande för utvecklingen av sjukvården i stort. Vi uppmuntrar alla inom akademiska vårdyrken att fortsätta utvecklas, antingen genom de kliniska karriärvägarna eller genom att göra akademisk karriär. Det gagnar patienterna direkt när den som behandlar dem ligger i forskningens framkant och kan erbjuda de bästa behandlingarna, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör och professor.

Höjda löner för akademiska meriter

Sjukhusledningen beslutade inför 2022 om höjda belopp när det gäller löneökningar för akademiska meriter. Lönen höjs med 4 500 kronor för medarbetare som disputerar, och 7 500 för de som blir docenter. Den som blir utnämnd till överprofession, som överläkare eller överbarnmorska, får ett lönepåslag med 5 000 kronor. För en universitetssjukhusöverprofession tillkommer ytterligare 2 000 kronor. För medarbetare som går hela den akademiska vägen handlar det om ett lönepåslag på totalt 19 000 kronor i månaden.

Hela listan – alla som får lägga ”universitetssjukhusöver-” till sin titel

Område 1

Mats Johnson, vårdenhetsläkare och docent, Neurologi, Psykiatri, Habilitering

Verena Sengpiel, överläkare och docent, Obstetrik

Läs mer om Verena Sengpiels forskning här och här.

Birgitta Romlin, överläkare och docent, AnOpBIVA Neonatal

Område 2

Ville Wallenius, överläkare och docent, Kirurgi

David Ljungman, överläkare och docent, Kirurgi

Mats Börjesson, överläkare och professor, MGAÖ

Område 3

Thomas de Lange, överläkare och docent, Medicin- och akutsjukvård

Läs mer om Thomas de Lange och hans forskning här.

Ulf Lindström, överläkare och docent, Reumatologi

Hanna C Persson, överfysioterapeut och docent, Arbetsterapi och fysioterapi

Område 4

Rauni Rossi Norrlund, Överläkare och docent, Klinisk fysiologi

Kristina Nyström, övermikrobiolog och docent, Klinisk mikrobiologi

Ewa Johansson, övermikrobiolog och docent, Klinisk mikrobiologi

Niclas Pettersson, översjukhusfysiker och docent, MFT

Anna Bäck, överförstesjukhusfysiker och docent, MFT

Jan Holgersson, enhetsöverläkare och professor, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Område 5

Andreas Hallqvist, överläkare och docent, Onkologi

Läs mer om Andreas Hallqvist och hans forskning här och här.

Christina Havstam, överlogoped och docent, Öron-näsa-hals

Aso Saeed, överläkare och docent, Njurmedicin

Karin Bergmark, överläkare och docent, Onkologi

Område 6

Jesper Magnusson, överläkare och docent, Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin

Clara Hjalmarsson, överläkare och docent, Kardiologi

Susanne Nielsen, överoperationssjuksköterska och docent, Thorax

Charlotta Saldert, överlogoped och professor, Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin

Joakim Öhlén, översjuksköterska och docent, Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin

Helena Sandén, överläkare och docent, Specialistmedicin

Peter Molnár, överyrkeshygientekniker och docent, Specialistmedicin

Lowie Vanfleteren, överläkare och docent, Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin

Läs mer om Lowie Vanfleteren här.

Område 7

Susanna Wallerstedt, överläkare och professor, FoUUI

Text: Therese Oskarsson
Publicerad: 08 december 2022 06:33
Uppdaterad: 08 december 2022 11:12
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.