11 maj, 2022

Bred insamling av prov ska hjälpa lungcancerpatienter

PPMC Lungcancer är en unik, nationell forskningssatsning som ska bidra till förbättrad diagnostik, behandling och överlevnad vid lungcancer. Projektet har fått lokala forskningsanslag från Jubileumsklinikens Cancerfond och Lions Cancerfond Väst för att arbeta med biobanksforskning inom onkologi.

"Många av patienterna är intresserade och vill bidra", säger Andreas Hallqvist. Bild: Paul Björkman.

För att forskningen ska kunna nå nya genombrott och bidra med nya behandlingar, är prover som samlas in från patienter en viktig pusselbit. Andreas Hallqvist, onkolog och medicine doktor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är den huvudansvariga forskaren bakom PPMC Lungcancer, där prover ska samlas in på bred front.

– Målet är att samla blodprov och vävnader från ett stort antal patienter med lungcancer på Sahlgrenska och på sikt är vårt mål att involvera övriga sjukhus i Västra Götalandsregionen så att alla lungcancerpatienter ges möjlighet att delta, säger han.

I regionen behandlas omkring 800 patienter med lungcancer varje år, varav hälften på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med hjälp av forskningsanslagen kan Andreas Hallqvist och kollegan Johanna Svensson, verksamhetschef inom onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, nu komma i gång och bygga upp infrastruktur för biobankning vid Biobank Väst med hjälp av Caroline Olsson på Regionalt cancercentrum väst, som har rollen nodsamordnare inom PPMC i Göteborg.

PPMC står för Partnership for Precision Medicine in Cancer. Studien drivs i samarbete mellan hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Regionalt cancercentrum väst. Koordinerande verksamhet är Klinisk prövningsenhet Onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Att det finns en support från alla håll att göra det här är väldigt roligt, att man satsar på infrastrukturen. Det är grunden för vidare forskning, säger Andreas Hallqvist.

LÄS MER: Invigning av Fas 1 -studier på Klinisk prövningsenhet onkologi | Sahlgrenskaliv

Forskarna vill på sikt att studien ska leda till bättre överlevnad för lungcancerpatienter, men också att man ska kunna utforma mer skräddarsydda behandlingar, anpassade för den enskilda patienten. 

De första analyserna kan påbörjas när hundra patienter har inkluderats i studien genom prover, röntgenbilder och kliniska data.  

– Att samla prover är en viktig del av den kliniska vardagen på ett sjukhus. Många av patienterna är intresserade och vill bidra. Det är inte betungande för dem utan vi tar proverna i samband med deras vanliga behandling, säger han.

Varför är det viktigt att få med så här många patienter? 

– Det vi får då är den kliniska realiteten, hur det ser ut i verkligheten. Vi slipper stickprovs- eller selektionsproblematiken och kan titta på väldigt många faktorer i lungcancer, kanske hitta fler sällsynta subgrupper. 

LÄS MER: Hallå där, Andreas Hallqvist | Sahlgrenskaliv

Läs mer om studien på denna länk.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 11 maj 2022 09:32
Uppdaterad: 12 maj 2022 07:12
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.