7 mars, 2023

Högspecialiserad gynekologi för kvinnor i hela Sverige

Avancerad endometrios, vulvacancer och svåra framfall – det är tre av fem gynekologiska tillstånd där Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver nationell högspecialiserad vård. ”Vi är stolta över att uppfylla kraven och få bidra till en jämlik vård”, säger verksamhetschef Corinne Pedroletti.

Corinne Pedroletti är verksamhetschef för kvinnosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Längst till höger: teamet som bland annat utför fertilitetsbevarande kirurgi, ett av Västra Götalandsregionens fem NHV-uppdrag inom kvinnosjukvård. Bilder: Paul Björkman, Rebecka Landmér och Ines Sebalj.

Redan 2021 fick Västra Götalandsregionen, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) inom avancerad kirurgi vid endometrios. Det var ett av de första NHV-tillstånden som Socialstyrelsen beslutade om. Sedan dess har fler vårdområden tillkommit, och i dag bedriver Kvinnosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset nationell högspecialiserad vård inom följande områden:

  • Kurativt syftande behandling vid vulvacancer – tillsammans med 3 andra enheter i Sverige
  • Avancerad endometrioskirurgi – tillsammans med 3 andra enheter i Sverige
  • Viss vård vid prolaps och urininkontinens – tillsammans med 2 andra enheter i Sverige
  • Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer – tillsammans med 1 annan enhet i Sverige
  • Preimplantatorisk genetisk testning (PGT) – i samarbete med Klinisk genetik – tillsammans med 1 annan enhet i Sverige

Detta innebär att kvinnor och par från hela landet kan remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att behandlas för alla dessa tillstånd, eller få hjälp med PGT.

Corinne Pedroletti.

– Vi är stolta över att ha uppfyllt alla krav som ställs för att man ska få bli tillståndsenhet för NHV. Vi har engagerat oss i vården av dessa kvinnor i många år och är glada att få bidra till en jämlik vård i hela landet, säger verksamhetschef Corinne Pedroletti.

Olika stora uppdrag

Omfattningen av tillstånden ser olika ut. Endometrios är en relativt vanlig sjukdom, men NHV-tillståndet gäller de allra svåraste fallen. Något exakt antal patienter som ska opereras varje år finns inte fastställt, men förra året var det uppemot 60.

– Det gäller vad vi kallar djupt infiltrerande endometrios – inte sådan som växer ytligt på bukhinnan, utan en typ av endometrios som växer in i tarmväggen, strikturerar på urinledaren och in i blåsan, och endometrios som skapar stora cystor på äggstockarna och omfattande sammanväxningar. Vi hjälper till exempel kvinnor vars tarmar nästan har blivit helt avstängda av infiltrerande endometrios, säger Karin Sundfeldt som är gynekolog och opererar dessa kvinnor.

Karin Sundfeldt. Bild: Cecilia Hedström.

Även för prolaps och urininkontinens gäller NHV-tillståndet bara de allra svåraste fallen, där det inte räcker att operera och stärka upp bäckenbotten med kvinnans egen vävnad. I stället behöver man sätta in ett särskilt prolapsnät. Sedan tillståndet började gälla hösten 2022 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset utfört ett tjugotal sådana operationer.

Hur går det till när man får ett sådant här tillstånd – måste man anställa personer som kan utföra behandlingarna?

– Nej, vi har ju fått tillstånden för att vi redan har stor kunskap och upparbetade arbetssätt. Vi har utfört den här vården länge, och uppfyllde de krav Socialstyrelsen ställde. Hela idén med NHV är att inte vem som helst ska få utföra all vård, utan bara de som uppfyller kvalitetskraven. Däremot kräver NHV lite mer administration, säger Corinne Pedroletti.

PGT – alltså att göra en genetisk testning av embryon innan de sätts in i livmodern – är en insats som ökar och blir allt vanligare. Redan innan det blev ett NHV-uppdrag var det bara Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset som utförde PGT i Sverige.

– Det kändes naturligt att vi fick det. Samma sak med vulvacancer och fertilitetsbevarande kirurgi. Där handlade det alltså inte om att det fanns för många utförare i Sverige, utan att vi skulle fortsätta utföra behandlingar där vi redan var ganska ensamma om att ha rätt kompetens, säger Corinne Pedroletti.

Hur är det att få sådana tillstånd?

– Det är en kvalitetsstämpel och en utmärkelse som ger glädje, stolthet och ödmjukhet – vi vill fortsätta hålla goda resultat. Det handlar inte bara om att ta hand om patienterna utan också om att samordna, utbilda och forska, säger Corinne Pedroletti.

Läs mer om de olika tillstånden

Endometrios:

Marie Velander har opererats för endometrios tre gånger – hade vuxit fast i tarmen

Länk till artikel i Sahlgrenskaliv

Vulvacancer:

Carola fick ett sår i underlivet som aldrig läkte – visade sig vara vulvacancer

Länk till artikel i Sahlgrenskaliv

Fertilitetsbevarande kirurgi:

Mathilda Bodemyr fick en dotter efter fertilitetsbevarande kirurgi och en lång IVF-process

Länk till artikel i Sahlgrenskaliv

PGT:

PGT blir nationell högspecialiserad vård – handlar om att hitta genetiska sjukdomar hos embryon

Länk till artikel i Sahlgrenskaliv

Prolaps och urininkontinens:

Läs mer på sahlgrenska.se

Läs också:

Karin Sundfeldt är gynekologen och professorn som vill ta fram en screening för äggstockscancer

Länk till artikel i Sahlgrenskaliv

 

Alla som arbetar med vård som faller inom NHV-tillståndets ramar har regelbundna möten för att uppdatera sig på det senaste.

Camilla Ekstrand.

– Då är alla professioner med – läkare, sjuksköterskor, kuratorer, undersköterskor, fysioterapeuter, barnmorskor, koordinatorer, sekreterare… Vi vill att alla ska dela samma bild och vara delaktiga. Jag upplever att stoltheten över dessa uppdrag sprider sig vidare till allt annat vi gör.

Camilla Ekstrand, verksamhetsutvecklare inom kvinnosjukvården, tillägger:

– Man får inte heller glömma att det inte bara är kvinnosjukvårdens medarbetare som är delaktiga i det här. Vid endometriosoperationerna samarbetar vi med röntgenläkare, kolorektalkirurger och ibland även urologer och plastikkirurger. PGT gör vi i samarbete med Klinisk genetik. Diagnostiken och anestesin är också viktiga spelare i det här. Vi har väldigt fina samarbeten.

NHV handlar ju om att ge vård till alla i hela Sverige – men vad innebär tillstånden för göteborgarna?

– Det är en viktig fråga. Till exempel är vi bra på avancerade endometriosoperationer, men det gör tyvärr inte att vi kan ta emot fler patienter med endometrios i hela Göteborg eller regionen såvida de inte är i behov av den avancerade kirurgin. Däremot sysslar vi mycket med att utbilda andra vårdgivare och forska på framtidens behandlingar. Vi är göteborgarnas sjukhus för det vanliga, men vi har också spetskompetens inom många områden. Det är en komplex verksamhet, säger Corinne Pedroletti.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 07 mars 2023 20:48
Uppdaterad: 20 mars 2023 10:29
Kategori: Nationell högspecialiserad vård

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.