18 december, 2020

Preimplantatorisk genetisk testning blir nationell högspecialiserad vård

Sahlgrenska Universitetssjukhusets vårdområde PGT, preimplantatorisk genetisk testning, har beviljats tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Tekniken handlar, enkelt uttryckt, om att hitta genetiska sjukdomar redan hos embryon.

I anslutning till mottagningen för reproduktionsmedicin ligger labbet där ägg och spremier sammanförs och bildar embryon. Efter några dagar kan man plocka bort ett par av cellerna för att genomföra preimplantatorisk testning. Bild: Johanna Ewald St Michaels

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser man hur PGT (även kallat PGD), preimplantatorisk genetisk testning, blir allt mer efterfrågat bland par med anlag för svår ärftlig sjukdom. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan starten på 90-talet positionerat sig inom PGT-området och är i dag ett av två sjukhus i landet som erbjuder behandlingen, som även finns på Karolinska Institutet i Stockholm.

Båda vårdgivarna har nu beviljats tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård. Det innebär offentligt finansierad vård som koncentreras till högst fem enheter i Sverige, med syfte att samla expertis och forskning.

Preimplantatorisk genetisk testning handlar, enkelt uttryckt, om att hitta genetiska sjukdomar redan hos embryon.

Läs mer: Stark framtid för gentestning av embryon

Under 2021 förväntas en betydande expansion av antal nya vårdområden och tillstånd. Just nu kan vårdområden som omfattas av NHV-tillstånd ansöka om FoU-stöd.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 18 december 2020 15:28
Uppdaterad: 14 april 2023 10:43
Kategori: Nationell högspecialiserad vård

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.