Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AstraZeneca i partnerskap för framtidens sjukvård och innovativa läkemedel

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AstraZeneca etablerar nu ett strategiskt partnerskap för att ytterligare stärka life science-sektorn, i Västsverige och hela landet. Samarbetet ska främja utvecklingen av innovativa läkemedel och göra dem tillgängliga snabbare för patienterna.

Avslutning för första omgången av Innovation och teknik, legitimerade vårdyrken

Nu har det varit avslutning för den första omgången av utbildningen Innovation och teknik legitimerade vårdyrken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under ett avslutande seminarium berättade deltagarna om sina erfarenheter och sjukhusdirektör Boubou Hallberg avslutningstalade.

Film: Här invigs Nordens första barncentrum för gen- och cellterapier

I dag finns det 7 000 sjukdomar som kan drabba barn - men där det inte finns någon behandling. Nyligen invigdes Nordens första barncentrum för avancerade gen- och cellterapier, som ska ta fram tekniker för att bota just sådana sjukdomar.

Digital innovation visades vid besök från Storbritannien

Presentation av digitala verktyg som används inom neurologin, inspirerande besök på centrum för Digital Hälsa, workshops och flera samtal stod på agendan när en delegation från Storbritannien besökte Göteborg och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Seminariedag om Sahlgrenska Life

Förberedelserna för Sahlgrenska Life pågår för fullt, även om det just nu mest ser ut som rivningsarbete. Den 5 juni arrangeras ett halvdagsseminarium med fokus på vad projektet kommer att innebära för patienter och medborgare i Västra Götaland.

Hallå där Thorsteinn Gunnarsson!

Du är verksamhetschef för Barncancercentrum och även ansvarig för centrum för gen- och cellterapier som invigdes den 25 april på Drottning Silvias Barnsjukhus.

HackHERHealth – en möjlighet att öka jämställdheten

Helgen den 12 – 14 april arrangeras HackHERHealth, ett innovativt hackathon för att gemensamt hitta lösningar för att minska ojämlikheten inom hälso- och sjukvården. Alla är välkomna att delta. Sahlgrenska Universitetssjukhuset bidrar med utmaningar som behöver lösas.

Hallå där Martin Fagerström …

... biträdande professor och vice styrkeområdesledare för styrkeområdet Hälsa och Teknik på Chalmers samt en av de ansvariga för årets upplaga av den tvärvetenskaplig konferensen Engineering Health.

Digital hälsodeklaration förenklar i flera steg

Ett viktigt men svårhanterbart dokument – så kan man sammanfatta hälsodeklarationen inför operation. Patienterna fyller ofta i den på papper eller digitalt men när de sparas i systemen blir de otillgängliga mellan sjukhus, och informationen i dem blir svårhanterad. Nu testas en lösning på problemet.

Ny utbildning sätter fokus på tillståndet som drabbar många äldre

Den 13 mars inträffar World Delirium Awareness Day, vilket Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppmärksammar genom att presentera Geriatriskt utvecklingscentrums nya digitala utbildning om delirium/konfusion hos äldre.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.