20 september, 2021

Sjukhuset kraftsamlar för Digitaliseringslyftet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar hårt med att digitalisera vården. Rätt expertis och samarbete skapar nya vägar för att möta patienternas förväntningar och verksamheternas behov.

Ökad delaktighet, tillgänglighet, effektivare administration och mer tid till arbete som kommer till nytta för patienterna. Det är några av de möjligheter digitaliseringen erbjuder hälso- och sjukvården. Digitaliseringslyftet är plattformen som samlar sjukhusets största satsningar inom digitalisering, och skapar förutsättningar för nära samarbete.

Tips: läs mer om Digitaliseringslyftet på Sahlgrenska.se

Alexander Buller.

– Med Digitaliseringslyftet som gemensam plattform styr vi digitaliseringsarbetet mot ett gemensamt mål och undviker att arbeta i parallella spår. Vi drar nytta av varandra, och det ger oss kraft i arbetet, berättar Alexander Büller, digitaliseringschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

DigITSU är en av de satsningar som ingår i Digitaliseringslyftet och som just nu pågår på sjukhuset. DigITSU ska öka medarbetarnas digitala kompetens, och lägger grunden för digitaliseringen på sjukhuset. Parallellt pågår förberedelser och arbete med Västra Götalandsregionens nya, gemensamma vårdinformationsmiljö – ytterligare en satsning som ingår i Digitaliseringslyftet.

– Medarbetarna är sjukhuset viktigaste resurs och det känns fantastiskt att vi har möjlighet att vi under två års tid kommer kunna jobba med att öka den digitala kompetensen bland våra medarbetare med hjälp av finansiering från Europeiska socialfonden (ESF), säger Alexander Buller och fortsätter:

– DigITSU ska underlätta övergången till en ny vårdinformationsmiljö och en digitaliserad hälso- och sjukvård. Men för att dra full nytta av DigITSU är det avgörande med ett nära samarbete med Framtidens vårdinformationsmiljö och övriga satsningar. Det är ett exempel på hur vi kraftsamlar genom att organisera oss under Digitaliseringslyftet.

I sin roll som digitaliseringschef är Alexander Büller centrumföreståndare för Centrum för digital hälsa (CDH). CDH är knutpunkt för den expertis som är verksam inom Digitaliseringslyftet. Här arbetar vårdpersonal tillsammans med digitaliseringsstrateger, systemutvecklare, forskare inom till exempel artificiell intelligens och andra kompetenser. Medarbetare som driver samarbetet inom Digitaliseringslyftet, genom att utveckla, underhålla och innovera digitaliseringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Högt upp på agendan står sjukhusets arbete med e-tjänster. Alexander Büller beskriver:

– Att skicka meddelanden till mottagningar via 1177, mäta sin vikt i hemmet med hjälp av egenmonitorering och träffa sin vårdkontakt i ett digitalt vårdmöte är några exempel på hur e-tjänster gör patienten mer delaktig i sin vård, och vården mer tillgänglig för patienten. Det är också exempel på sådant vi kan göra redan nu för att erbjuda en hälso- och sjukvård som möter patienternas förväntningar.

Alexander Büller lyfter fram några av de projekt och satsningar som samlas under Digitaliseringslyftet:

Framtidens vårdinformationsmiljö – implementeringen av Västra Götalandsregionens nya vårdinformationsmiljö på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

DigITSU – ökar medarbetarnas digitala kompetens, medfinansieras av Europeiska socialfonden

E-tjänster – digitala tjänster som digitala vårdmöten, stöd och behandling via nätet och egenmonitorering i hemmet för kroniskt sjuka patienter.

Digital arbetsplats – användandet av digitala arbetssätt i vardagen (mejl med mera)

Digital utveckling och innovation – stöttar övriga satsningar med utveckling och innovation

Läs också:

Från papperslappar till framtiden

På 90-talet fick Boel Mörck nog av reumatologens kösystem och bytte ut papperslappar mot datorer. Nu leder hon universitetssjukhuset genom den största förändringen sedan regionen själv bildades.

Vem är kvinnan som ska ta oss in i framtidens vårdinformationsmiljö?

Att inleda dialogmöten under en pandemi

Christian Colldén har trådlösa hörlurar, smart klocka och digital kalender. Det är tydligt att han är en tidig användare av ny teknik. Men Christian Colldén är inte bara digital i sin egen vardag utan arbetar just nu med att göra digitaliseringen till en självklar resurs i vardagen på sjukhuset. I rollen som projektledare för DigITSU driver han den satsning som ska lägga grunden för digitaliseringen på sjukhuset genom att öka medarbetarnas digitala kompetens.

Det livsnödvändiga mötet mellan människa och maskin

Digitaliseringssamordnare Åse Blomqvist blickar framåt mot ett nytt år i digitaliseringens tecken i ett samtal om digitaliseringens motor och den egna drivkraften att förändra och förbättra.

Text: My Airijoki
Publicerad: 20 september 2021 14:48
Uppdaterad: 20 september 2021 14:48
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.